Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. R.J.S. (Rob) Schwitters

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Algemene Rechtsleer

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A8.03
Postadres
 • Postbus 15654
  1001 ND Amsterdam
 • Profiel

  Rob Schwitters is universitair hoofddocent Rechtssociologie bij de afdeling Algemene Rechtsleer

  Curriculum Vitae

  Rob Schwitters behaalde zijn doctoraal Sociologie in 1985. Promoveerde in 1991 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht.

    Hij heeft als rechtssocioloog gewerkt aan de UvA (1982-1984), Rijksuniversiteit Utrecht (1985-1990), Post Doctoraal Instituut voor de Sociologie, Universiteit Amsterdam/Rijksuniversiteit Leiden (1987-1991), Open Universiteit (1991-1997), Universiteit van Oslo (1997-2000), Rijksuniversiteit Groningen (1999-2005)(daar tevens docent rechtsfilosofie van 2002-2005) en de Universiteit van Amsterdam (2005- heden).

  Hij was daarnaast lid van de Rechtswinkel Amsterdam (1980-1982), lid van de redactie van Recht der Werkelijkheid (1995-2000, als voorzitter 2013-2019). redactielid Rechtsfilosofie en Rechtstheorie (nu: Netherlands Journal of Legal Philosophy)(2007-2012), werkzaam als correspondent Scandinavië voor het WODC (MInisterie van Justitie)(1999-2002), was voorzitter van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht ( VSR) (2007-2010).

   

  Onderzoek

  Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar sociologische en filosofische benaderingen van aansprakelijkheidsrecht, risicomaatschappij, alsmede verantwoordelijkheid, determinisme en vrije wil

  Onderwijs

  Als docent is hij betrokken bij: Recht en Menselijk Gedrag (Faculteit Rechtsgeleerdheid  en Law, Justice and Morality, Responsiblity and Liability (PPLE)

  Belangrijkste publicaties

    Boeken  

  - De risico's van de   arbeid, Het ontstaan van de Ongevallenwet 1901 in sociologisch perspectief. Groningen: Wolters-Noordhoff 1991, (333 pp.) (dissertatie)  

  - Recht en samenleving in verandering (Inleiding in de Rechtssociologie), tweede druk, Deventer: Kluwer 2008

  Artikelen

  - 'Afscheid van schuld niet zonder risico', Recht en kritiek 1986   nr. 2, pp. 131-175

  - 'Riskante aansprakelijkheid', Recht en kritiek   1991 nr. 1, pp. 5-40.

  -'Signaalwerking: positieve symbolische effecten in het werk van Vilhelm Aubert', Recht der Werkelijkheid 26 e jaargang, 2005/1, pp. 47-67

  -'Zorgvuldigheid op maat van derden, Veranderende criteria van aansprakelijkheid in rechtssociologisch perspectief", Prof. B. E. Reinhartz c.s. (red.), Derden in het privaatrecht, Den Haag: Boom 2008, pp. 17-37

  -'Tort, Social Aims and the Iron Cage: On the Relevance of Weber's Concepts for the Analysis of Tort', Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Robert Knegt en Olivier W. Lembcke (eds.), Legality, Legitimacy & Modernity, Reconsidering Max Weber's Conception of Domination, Den Haag: Vuga 2008, pp. 99-109

  - 'Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht'? Marc Hertogh en Heleen Weyers (eds.), Recht van Onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie , Nijmegen: Ars Aequi 2011, pp. 327-349

  - ‘Nonpecuniary Damages, Financial Incentive or Symbol’? Bert Niemeijer en Rob Schwitters (eds.), Tort, Behavior and Context, Recht der Werkelijkheid 2012 3, p. 48-65.

  -'How Law Matters, Sociological Reflections on the Symbolic Dimension of Legislation', in: Bart van der Klink, Britta van Beers and Lonneke Poort  (eds.), Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw, Springer 2016.

  -‘Social Theory and the significance of free will in our system of criminal justice’, in: Tobias Arnoldussen, Robert Knegt & Rob Schwitters (eds.) Social Theory and Legal Practices, Special Issue Recht der werkelijkheid 2016 (37) 3, p. 53-76.

   

   

   

 • Publicaties

  2016

  • Arnoldussen, T. (Guest ed.), Knegt, R. (Guest ed.), & Schwitters, R. (Guest ed.) (2016). Social Theory and Legal Practices. Recht der Werkelijkheid, 37(3), 5-136. [details]
  • Schwitters, R. (2016). How Law Matters: Sociological Reflections on the Symbolic Dimension of Legislation. In B. van Klink, B. van Beers, & L. Poort (Eds.), Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw (pp. 55-69). (Legisprudence Library; Vol. 4). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33365-6_4 [details]
  • Schwitters, R. (2016). Social Theory and the significance of free will in our system of criminal justice. Recht der Werkelijkheid, 37 (3), 53-75. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242016037003004 [details]
  • Schwitters, R., & Vonk, G. (2016). Participation Societies or Repressive Welfare States? In S. Comtois, & K. de Graaf (Eds.), On Lawmaking and Public Trust (pp. 121-134). (Governance & recht; Vol. 14). Eleven International Publishing. [details]

  2012

  • Schwitters, R. (2012). Non-pecuniary damages, financial incentive or symbol? Comparing an economic and a sociological account of tort law. Recht der Werkelijkheid, 33(2), 48-64. [details]

  2016

  2014

  • Schwitters, R. (2014). Civilologie: Op weg naar een zelfstandige empirische benadering van het privaatrecht? [Bespreking van: W.H. van Boom, et al. (2013) Capita civilologie: handboek empirie en privaatrecht. - 2e dr.]. Recht der Werkelijkheid, 35(1), 120-127. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242014035001011 [details]
  • Schwitters, R. J. S. (2014). Smartengeld, afkoopsom of genoegdoening? Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, 2014(1), 10-19. [3]. [details]

  2013

  2012

  • Schwitters, R., & Niemeijer, B. (2012). Introduction. Recht der Werkelijkheid, 33(2), 3-9. [details]

  2011

  • Schwitters, R. (2011). Hoeveel economie kan het recht verdragen? Redactioneel. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 40(2), 94-97. [details]
  • Schwitters, R. (2011). Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van een instrumenteel aansprakelijkheidsrecht? In M. Hertogh, & H. Weyers (Eds.), Recht van onderop: antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 327-347). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2010

  • Schwitters, R. (2010). Het kind van de rekening? Sociologische aantekeningen bij het Kelly-arrest. In N. Doornbos, N. Huls, & W. van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten: negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: liber amicorum prof. dr. J.F. Bruinsma (pp. 221-228). Deventer: Kluwer. [details]
  • Schwitters, R. (2010). The social context of the welfare state. In G. Vonk, & A. Tollenaar (Eds.), Social security as a public interest: a multidisciplinary inquiry into the foundations of the regulatory welfare state (Vol. 17-11-2009, pp. 199-201). Antwerp: Intersentia. [details]
  • Schwitters, R. J. S. (2010). De Ongevallenwet. In R. Schutgens, J. Klijnsma, M. Klompers, D. van Leeuwen, & D. Jongsma (Eds.), Canon van het recht (pp. 65-68). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2008

  • Schwitters, R. (2008). Over maatmannen en het subjectieve: enkele overwegingen bij de doctrine van het aansprakelijkheidsrecht. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 37(3), 203-211. [details]
  • Schwitters, R. (2008). Tort, social aims and the iron cage: on the relevance of Weber’s concepts for the analysis of tort. Recht der Werkelijkheid, 29(3), 99-108. [details]
  • Schwitters, R. (2008). Zorgvuldigheid op maat van derden: veranderende criteria van aansprakelijkheid in rechtssociologisch perspectief. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 17-36). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2019

  • Schwitters, R. (2019). Over urgentie en afstandelijkheid. Recht der Werkelijkheid, 40(3), 3-6. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242019040003001 [details]
  • Schwitters, R. (2019). Uitbesteed, het recht uitgekleed: [Bespreking van: P. Westerman (2018) Outsourcing the Law: A Philosophical Perspective on Regulation]. Recht der Werkelijkheid, 40(3), 59-64. https://doi.org/10.5553/RdW/138064242019040003006 [details]
  • Schwitters, R. J. S. (2019). Over, sociologie, geschiedenis en de instrumentalisering van het recht. In G. P. van Nifterik, J. de Vries, & M. de Wilde (Eds.), De Achterkant van Minerva (pp. 283-293). UvA, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  2017

  • Schwitters, R. (2017). Over vrije wil, determinisme en intersubjectiviteit. In B. van Beers, & I. van Domselaar (Eds.), Homo Duplex : de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie : liber amicorum voor Dorien Pessers (pp. 283-296). Den Haag: Boom Juridisch. [details]

  2012

  • Schwitters, R. (2012). Aansprekend aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Juristenblad, 87(20), 1390-1396. [1171]. [details]

  2009

  • Schwitters, R. (2009). [Review of: T.F.E. Tjong Tjin Tai (2006) Zorgplichten en zorgethiek]. Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 39(1), 60-64. [details]
  • Schwitters, R. J. S. (2009). De Ongevallenwet. Ars Aequi, 58(10), 683-686. [details]

  Andere

  • Schwitters, R. (examiner) (4-10-2016). Dissertation: Na Li: Compliance as a Process: Work Safety in the Chinese Construction Industry (examination).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden