Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. dr. T.A. (Tjeerd) Schiphof

Faculteit der Geesteswetenschappen
Departement Mediastudies
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 9
Postadres
 • Postbus 94550
  1090 GN Amsterdam
 • Profiel

  onderzoeksthema: juridische aspecten van kunst, cultuur en media

  publicaties 2011

  1. Persoonsgegevens in online media-archieven. In: Archievenblad 2011-2 p. 15-17.

  2. Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In: Archiefbeheer in de praktijk (losbladig). Deventer: Kluwer, p. 3550-17 - 3550-32.

  3. Verkenning rechten inzake digitaal erfgoed en cultureel ondernemen, Amsterdam: Stichting Archiefprogrammatuur, 54 p.

  publicaties 2010

  1. Auteursrecht in het internettijdperk. In: Boekman 84 (najaar 2010) p. 72-77. http://dare.uva.nl/record/382837 .
  2. Boekbespreking van: Joost Smiers en Marieke van Schijndel, Adieu auteursrecht, vaarwel culturele conglomeraten. In: Boekman 82 (voorjaar 2010) p. 110. http://dare.uva.nl/382843 .
  3. Recht op toegang tot overheidsdocumenten erkend als grondrecht. In: Archievenblad, 2010-6 p. 29-31.
  4. Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In: Archiefbeheer in de praktijk (losbladig). Deventer: Kluwer, p. 3550-1 - 3550-16.
  5. Annotatie bij Rechtbank Den Haag 28 oktober 2009, A/CvB Rijksuniversiteit Groningen. In: Mediaforum 2010-1 p. 26-27.
  6. Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 8 september 2010, A/CvB Rijksuniversiteit Groningen. In: Mediaforum 2010-11-12 p. 378.
  7. Boekbespreking van Ika Sorgdrager & Dik van der Meulen (red.) 'Ik heb u den Havelaar niet verkocht'. Multatuli contra Van Lennep. In: Boekman 85 (winter 2010) p.108-109. http://dare.uva.nl/record/382836 .
  8. Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In: Q.M. van der Hoeven, Q.L. van den Hoogen, T.A. Schiphof, W. Snijder (red.) Handboek Cultuurbeleid, Amsterdam, Elsevier Overheid (losbladig) p. I.3.5-1 - I.3.5-28.

  Publicaties 2009

  1. Kijkwijzer - een dringend of een dwingend advies?, Ars Aequi 2009-11, p. 722-725. http://dare.uva.nl/record/346676
  2. 'Inleiding'. In: René Klomp & Tjeerd Schiphof (red.), Kunst onder de hamer. Juridischeaspecten van veilingkoop. Den Haag: Boom Juridische uitgevers,p. 9-19.  http://dare.uva.nl/record/358139
  3. 'Veilingrecht in New York, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk'. In: René Klomp & Tjeerd Schiphof (red.), Kunst onder de hamer. Juridische aspecten van veilingkoop. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 109-129. http://dare.uva.nl/record/358112 
  4. Klomp, R. & Schiphof, T.A. (2009). 'Epiloog: een dubieuze Charles Leickert en de wenselijkheid van een wettelijke regeling van veilingkoop'. In: René Klomp & Tjeerd Schiphof (red.), Kunst onder de hamer. Juridische aspecten van veilingkoop. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 131-139.
  5. Boekbespreking van René Klomp, Volgrecht : het recht van de kunstenaar bij doorverkoop van zijn werk , Amstelveen: Delex, 75 p. In: Boekman 79, p. 112-113. http://dare.uva.nl/record/349636
  6. Boekbespreking van B. Demarsin et al., Art & Law, Brugge: Die Keure, 615 p. In: Boekman 80 (2009) p. 108-109. http://dare.uva.nl/record/349652 .
 • Publicaties

  2018

  • Schiphof, T. (2018). Privacy from an Archival Perspective. In B. van der Sloot, & A. de Groot (Eds.), The Handbook of Privacy Studies: An Interdisciplinary Introduction (pp. 299-326). Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462988095 [details]

  2010

  • Schiphof, T. (2010). ABRvS (A/CvB Rijksuniversiteit Groningen). 31. Case note on: ABRvS, 8/09/10 Mediaforum, 2010(22-11/12), 376-378. [details]
  • Schiphof, T. (2010). Rb. 's-Gravenhage (A/CvB Rijksuniversiteit Groningen). 2. Case note on: Rb. 's-Gravenhage, 28/10/09 Mediaforum, 2010(22-1), 25-27. [details]
  • van der Hoeven, Q. M., van den Hoogen, Q. L., Schiphof, T. A., & Snijder, W. (2010). Handboek cultuurbeleid (losbladig). Amsterdam: Elsevier Overheid. [details]

  2009

  • Klomp, R., & Schiphof, T. (2009). Epiloog: Een dubieuze Charles Leickert en de wenselijkheid van een wettelijke regeling van veilingkoop. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop (pp. 130-139). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Klomp, R., & Schiphof, T. (Eds.) (2009). Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop. Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Schiphof, T. (2009). Inleiding. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop (pp. 8-19). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Schiphof, T. (2009). Veilingrecht in New York, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In R. Klomp, & T. Schiphof (Eds.), Kunst onder de hamer: juridische aspecten van veilingkoop (pp. 108-129). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Schiphof, T. A. (2009). Kijkwijzer: een dringend of een dwingend advies? Ars Aequi, 58(11), 722-725. [details]

  2016

  • Schiphof, T. A. (2016). Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In A. S. M. de Jong, G. M. Trier, E. Sieverts, & M. Koren (Eds.), Handboek informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (pp. III 100-1 -III 100 -34). Alphen aan den Rijn : Samsom. [details]
  • Schiphof, T. A. (2016). Ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In A. S. M. D. Jong (Ed.), Handboek informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (pp. III600-1 - III600-10). Samsom.

  2015

  • Schiphof, T. (2015). Hergebruik van overheidsinformatie. Archievenblad, 119(6), 28-31. [details]
  • Schiphof, T. (2015). Openbaarheid van bestuur. In A. van Giessel, F. C. J. Ketelaar, & A. J. M. Teuling (Eds.), Handboek Archiefbeheer in de praktijk. - Aanvulling 92 (pp. 1535-1-1535-18). Alphen aan den Rijn: Samsom. [details]

  2014

  • Schiphof, T. (2014). (De-)criminalisering van de privekopieerder: kopie voor eigen gebruik. Informatie Professional, 18(5), 22-24. [details]
  • Schiphof, T. A. (2014). Archiefwet 1995. In B. de Groot, Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanvulling 104 (pp. I.1.4.3). Doetinchem: Reed Business. [details]
  • Schiphof, T. A. (2014). Mediarecht en mediabeleid, lokaal en regionaal. In B. de Groot, Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanvulling 104 (pp. I.1.4.4). Amsterdam: Reed Business. [details]
  • Schiphof, T. A. (2014). Openbaarheid. In F. C. J. Ketelaar, A. J. M. den Teuling, & J. U. van Wijngaarden (Eds.), Archiefbeheer in de praktijk (pp. 1530-1-1530-15). Alphen aan de Rijn: Erfgoedinspectie: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. [details]
  • Schiphof, T. A. (2014). Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. In B. de Groot, Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanvulling 104 (pp. I.1.4.5). Amsterdam: Reed Business. [details]

  2013

  • Schiphof, T. (2013). Het College bescherming persoonsgegevens als toezichthouder. In R. Braad, F. Smit, & J. Beens (Eds.), Profiteer profileer prioriteer: gedachten en handreikingen voor professionalisering van het archieftoezicht: inspectie (pp. 158-168). (Jaarboek Stichting Archiefpublicaties; No. 13). Den Haag: Stichting Archiefpublicaties. [details]
  • Schiphof, T. (2013). Persvrijheid. Persvrijheidsmonitor Nederland, 2012. [details]
  • Schiphof, T. A. (2013). Wet op de vaste boekenprijs. In B. de Groot, Q. L. van den Hoogen, B. J. Langenberg, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Band 2 (pp. 381-386). Amsterdam: Reed Business. [details]

  2012

  • Schiphof, T. (2012). Hoe ver reikt de vrijheid van de filmer? [Bespreking van: R. Wigman, W. Bierman (2011) Film voor de rechter]. Boekman, 24(91), 108-109. [details]
  • Schiphof, T. A. (2012). Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In A. S. M. de Jong, G. M. van Trier, E. Sieverts, & M. Koren (Eds.), Handboek Informatiewetenschap voor bibliotheek en archief (pp. III 100-1-III 100-33). Alphen aan den Rijn: Samsom. [details]

  2011

  • Schiphof, T. A. (2011). Verkenning rechten inzake digitaal erfgoed en cultureel ondernemen. Amsterdam: Stichting Archiefprogrammatuur. [details]
  • Schiphof, T. A. (2011). Auteursrecht c.a. in de praktijk. In F. C. J. Ketelaar, A. J. M. den Teuling, & H. Waalwijk (Eds.), Archiefbeheer in de praktijk. - Aanv. 76 (pp. 3550-27-3550-32). Deventer: Kluwer. [details]
  • Schiphof, T. A. (2011). Mediarecht en mediabeleid: juridische marges van mediabeleid. In Q. L. van den Hoogen, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanv. 92 (pp. I.3.9-0-1-I.3.9-0-10). Amsterdam: Reed Elsevier. [details]

  2010

  • Schiphof, T. (2010). Auteursrecht in het internettijdperk. Boekman, 22(84), 72-77. [details]
  • Schiphof, T. (2010). Radicaal pleidooi tegen auteursrecht [Bespreking van: J. Smiers, M. van Schijndel (2009) Adieu auteursrecht, vaarwel culturele conglomeraten: een essay]. Boekman, 22(82), 110. [details]
  • Schiphof, T. (2010). Recht op toegang tot overheidsdocumenten erkend als grondrecht. Archievenblad, 114(6), 29-31. [details]
  • Schiphof, T. (2010). Touwtrekken om de Max Havelaar [Bespreking van: I. Sorgdrager, D. van der Meulen (2010) 'Ik heb u den Havelaar niet verkocht': Multatuli contra Van Lennep]. Boekman, 22(85), 108-109. [details]
  • Schiphof, T. A. (2010). Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In F. C. J. Ketelaar, A. J. M. den Teuling, & J. U. van Wijngaarden (Eds.), Archiefbeheer in de praktijk. - Aanv. 75 (pp. 3550-1-3550-27). Deventer: Kluwer. [details]
  • Schiphof, T. A. (2010). Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. In Q. M. van der Hoeven, Q. L. van den Hoogen, T. A. Schiphof, & W. Snijder (Eds.), Handboek cultuurbeleid. - Aanv. 90 (pp. I.3.5-1-I.3.5-28). Amsterdam: Elsevier Overheid. [details]

  2009

  • Schiphof, T. (2009). Juridische kaders van kunst [Review of: B. Demarsin, et al. (2008) Art & law]. Boekman, 21(80), 108-109. [details]
  • Schiphof, T. (2009). Nederlandse kunstenaar profiteert van volgrecht [Review of: R.J.Q. Klomp (2008) Volgrecht: het recht van de kunstenaar bij doorverkoop van zijn werk]. Boekman, 21(79), 112-113. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • NICAM Stichting
   lid onafhankelijke klachtencommissie