Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

dhr. ir. P.M. (Peter) Veer

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen
Fotograaf: onbekand

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 15
Postadres
 • Turfdraagsterpad 15
  1012 XT Amsterdam
Contactgegevens
 • Onderzoek 'Bewogen Landschap'

  Promotieonderzoek ism Beeld en Geluid

  De Engelse titel van dit project is 'Framing the Dutch Landscape'. Het onderzoek vindt plaats binnen de School voor Erfgoed- en Herinneringsstudies (ASHMS) in de onderzoeksgroep 'Dynamiek van de herinnering ...'. Het project is een samenwerking van de UvA met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Het onderwerp van deze studie is de verzameling landbouwvoorlichtingsfilms uit de jaren 1945-1985, de tijd van het ‘moderniseringsproject’ van minister Mansholt. Promotor is prof. dr. F.P.M.I. (Frank) van Vree, Mediastudies UvA en co-promotoren zijn prof. dr. A.P. (Bert) Hogenkamp, Beeld en Geluid / VU Amsterdam en prof. dr. R. (Rob) van der Laarse, Cultureel Erfgoedstudies UvA.

  Logo Afdeling Voorlichting Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (1958)

  Het 'moderniseringsproject' van het Nederlandse platteland

  Het Nederlandse platteland was tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen en in de winter van 1944 heerste er in de steden hongersnood. In de tijd van de Wederopbouw veranderde, onder leiding van boer, sociaal democraat en minister Sicco Mansholt (1908-1995) het maatschappelijk achtergebleven en ‘traditionele’ platteland volkomen van karakter. Het ‘moderniseringsproject’ zorgde voor brede toepassingen van landbouwinnovaties en voor grote verandering van de levensstijlen op de boerderijen en in de dorpen. Onderdeel van het project waren intensieve voorlichtings- en scholingcampagnes van ‘social engineering’ door de Landbouwvoorlichtingsdiensten. In die campagnes werden de landbouwvoorlichtingsfilms gebruikt. De films laten zien hoe de abstracte beleidsdoelstellingen van Mansholt door middel van filmische technieken terecht kwamen in de hoofden en harten van de plattelandsbevolking, de boeren en boerinnen. 

  Onderzoeksstelling

  De thesis van dit onderzoek is: de historische landbouwfilms laten de intenties zien van het Ministerie en andere landbouworganisaties om door ‘social engineering’ het platteland te willen veranderen van ‘traditioneel’ naar ‘modern’, zowel fysiek in het landschap, als in de sociale verhoudingen en in culturele zin. Deze paradigma’s zijn nog steeds van invloed in het huidige Europese debat over waardering van nationale cultuurlandschappen als fysiek erfgoed.

  Nederlands landbouwbeleid en praktijk als voorbeeld 

  Het moderniseringsproject was in zijn tijd een groot succes. Enkele jaren na de oorlog voerde Nederland weer landbouwproducten uit en staat sindsdien in de wereldtop van agro-exporterende landen. De Nederlandse landbouwpolitiek diende als voorbeeld voor veel landen in West Europa en daarbuiten. Sicco Mansholt werd in 1958 de eerste landbouw-commissaris van de jonge EEG. Hij voerde de Europese landbouwpolitiek in dat het Nederlandse moderniseringsproject als voorbeeld had. De kern van dit beleid was tot voor kort in tact en wordt in de komende jaren herzien. 

  Historische landbouwfilms: een rijke bron van studie

  De landbouwvoorlichtingsfilms representeren het moderniseringsproject en zijn een bijzondere en rijke bron om de sociale, culturele en mentale aspecten in hun onderlinge en historisch verband te bestuderen. De collectie van 532 films beschreven in de catalogi (1948-1984) van het ministerie van Landbouw vormt het object van mijn studie. De films, een bijzonder genre binnen de erfgoedcanon van voorlichtingsfilms, worden bewaard in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

  Inspiratie voor de toekomst

  Het onderzoek kan een waardevolle bijdrage leveren aan wetenschappelijk gefundeerd historisch inzicht in de ontwikkelingen op het platteland in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog waarbij ‘social engineering’ hand in hand ging met rigoureuze herinrichting van het landschap door de ruilverkavelingen. In de studie wil ik met vernieuwende onderzoeksmethoden het fysieke, sociale en culturele domein met elkaar verbinden. De uitkomst van het onderzoek kan inspiratie bieden voor het ontwikkelen van vernieuwende (audiovisuele) vormen voor het publiek debat over de cultuurhistorische waarde van het (wederopbouw) landschap. Daarnaast is de studie het voorwerk voor een toekomstige documentaire. In goede samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort loopt parallel aan het onderzoek de publieksmanifestatie ‘Boerenland zoekt toekomst’ met als doel om de wederopbouwlandschappen over het voetlicht te brengen.

 • Resumé Peter Veer

  Creatief onderzoeker, inspirerend cineast en ondernemend projectleider 

  In mijn leven en werk combineer ik het conceptuele en analytische vermogen van de onderzoeker met de inspirerende, creatieve kracht van de filmer. Ik ben een veelzijdige, betrokken, degelijke en op uitvoering gerichte projectleider. Met veel plezier woon ik midden in Amsterdam. Ik ken de kwesties van het grootstedelijke leven uit eigen ervaring en op theoretisch niveau. Mijn wortels liggen in de Betuwe en ik ben verbonden met het boerenleven en de vraagstukken op het platteland. 

  Regisseur Peter Veer tijdens opnames NTR serie 'Op het spoor van Romeinen en Bataven'

  Maker van beeldende verhalen

  Naast onderzoeker ben ik cineast, maker van beeldende verhalen over verleden, heden en toekomst van stad en land op de kruispunten van ruimtelijke ontwikkeling, cultuur en samenleving. Mijn oeuvre omvat documentaires en audiovisuele projecten over de betekenis van cultureel erfgoed, stedelijke ontwikkeling en de toekomst van het landelijk gebied. Met mijn films en interactieve producties in opdracht van publieke omroepen, overheden en culturele instellingen probeer ik de kijker in hoofd en hart te raken met onverwachte perspectieven, mooie intrigerende verhalen en aansprekende beelden.

  Rode draad: stedelijk groen en het landschap

  De basis als wetenschapper werd gelegd tijdens mijn opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur. De afgelopen jaren was ik projectleider en wetenschappelijk onderzoeker bij Alterra Wageningen UR Centrum Landschap (2007-2011). Mijn generalistische onderzoekervaring ligt in het domein van de inrichting, gebruik en betekenis van stedelijk groen en het landschap. Rode draad in mijn research is het koppelen van het mentale en het sociale domein met de fysieke groene ruimte. Culturele aspecten, communicatie en participatie over kwesties in de (publieke) ruimte hebben mijn speciale aandacht. Ik besla het brede spectrum van wetenschappelijke reflectie, creatieve ontwikkeling tot implementatie en publicatie.

  Meer informatie over Peter Veer

 • Publicaties

  2014

  • Veer, P. (2014). Nieuw landschap in de film = The new landscape in film. In S. van Stein (Ed.), Mansholt, landschap in perspectief = Mansholt, landscape in perspective (pp. [19-23]). Maastricht: Bureau Europa. [details]

  2013

  • Veer, P. (2013). Telkens weer Van oud naar Nieuw. In A. Blom (Ed.), Atlas van de wederopbouw in Nederland 1940-1965: Ontwerpen aan stad en land (pp. 51-55). Rotterdam: nai010 uitgevers. [details]

  Lidmaatschap

  • Veer, P. (2017). European Rural History Film Database Association, ERHFDBA.

  Spreker

  • Veer, P. (speaker) (10-9-2019). Rural History 2019, International Conference of EU RHO, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • FGw Algemene Cultuurwetenschappen
   Afronden promotie