Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. M.J.C. (Marjolein) Visser

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A9.23
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Curriculum vitae (NL)

  Marjolein Visser verricht onderzoek, publiceert en doceert over reguleringsvraagstukken, alsmede over ontwikkelingen op het gebied van  toezicht en handhaving. Zij studeerde van september 1990 tot augustus 1993 Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht. Na haar studie werkte zij als docent straf(proces)recht bij de Universiteit Utrecht en als onderzoeker bij het Maastrichts Europees Instituut voor Transnationaal Rechtswetenschappelijk Onderzoek (METRO) van de Universiteit Maastricht. Sinds januari 1998 werkt zij bij de UvA, eerst als universitair docent straf(proces)recht, daarna als universitair hoofdonderzoeker bij het ACELS/Centrum voor Milieurecht. Ook maakt zij deel uit van de onderzoekschool Ius Commune In maart 2001 promoveerde zij in Maastricht op "Zorgplichtbepalingen in het strafrecht".

  Curriculum vitae (English)

  Marjolein Visser works as a senior researcher at ACELS. She specialises in economic and criminal law and in problems related to monitoring and enforcement of environmental law. She was affiliated with several universities as a lecturer and researcher. In 2001 she got her doctoral degree at Maastricht University for her study in 'Duty of Care Provisions in Criminal Law'. Marjolein has written various books and articles and regularly gives courses and lectures e.g. at the Dutch Bar Association.

 • Publicaties

  2021

  2020

  • van Kolfschooten, H., Neerhof, R., Nijboer, A., de Ruijter, A., & Visser, M. (2020). Juridisch instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving in de stad. Universiteit van Amsterdam. [details]

  2011

  • Uylenburg, R., & Visser, M. J. C. (Eds.) (2011). Het omgevingsrecht gehandhaafd: nieuwe regelingen, anders georganiseerd, beter uitgevoerd? Groningen: Europa Law Publishing. [details]

  2010

  • Visser, M. (2010). Kansen voor het Europees milieustrafrecht. In M. N. Boeve, & R. Uylenburg (Eds.), Kansen in het omgevingsrecht: opstellen aangeboden aan N.S.J. Koeman bij zijn afscheid van het Centrum voor Milieurecht (pp. 293-311). Groningen: Europa Law Publishing. [details]

  2009

  • Visser, M. J. C., & van Breukelen, S. R. (2009). Voorlopige maatregelen tegen notarissen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6819), 899-906. [details]

  2008

  • Visser, M. J. C. (2008). Europees milieustrafrecht in ontwikkeling. In N. Teesing (Ed.), Ontwikkelingen in het Europees milieustrafrecht: verslag van de 98e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 12 december 2007 (pp. 13-39). (Publicaties van de Vereniging voor Milieurecht; No. 2008-1). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Visser, M. J. C., & van Breukelen, S. R. (2008). Tuchtprocesrecht: (waar zijn de) checks en balances. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6778), 945-951. [details]

  2012

  • Hazewindus, W. G. A., Visser, M. J. C., & Uylenburg, R. (2012). Wet milieubeheer. Titel 17.2: Maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Wet geluidhinder, voorzien van commentaar. - 4e dr. (pp. 807-825). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Uylenburg, R., & Visser, M. J. C. (2012). Toegang tot het milieurecht 2012/2013. - 7e dr. Deventer: Kluwer. [details]

  2011

  • Uylenburg, R., & Visser, M. (2011). Redactioneel. In R. Uylenburg, & M. J. C. Visser (Eds.), Het omgevingsrecht gehandhaafd: nieuwe regelingen, anders georganiseerd, beter uitgevoerd? (pp. v-viii). Groningen: Europa Law Publishing. [details]

  2010

  • Visser, M. J. C. (2010). Crisis- en herstelwet: hoe gaan we duurzaam sneller? Publicatie van de Vereniging voor Milieurecht, 2009-4, 11-19. [details]
  • Visser, M. J. C., & Pasteuning, C. (2010). Crisis- en herstelwet: duurzame versnelling? Milieu & Recht, 37(2), 85-86. [details]
  • Visser, M. J. C., & Pasteuning, C. (2010). Verslag van de discussie. Publicatie van de Vereniging voor Milieurecht, 2009-4, 69-72. [details]

  2009

  • Hazewindus, W. G. A., & Visser, M. J. C. (2009). Hoofdstuk 17: Maatregelen in bijzondere omstandigheden. Titel 17.2: Maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan. In N. S. J. Koeman, & R. Uylenburg (Eds.), Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage 1994, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet bodembescherming, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 638-650). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden