Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Drs. P.L. (Paul) van de Water

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Media & Cultuur

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 9
Postadres
 • Postbus 94550
  1090 GN Amsterdam
Contactgegevens
 • Promotie-onderzoek

  Ik ben sinds december 2017 als buiten-promovendus verbonden aan de Research School for Heritage, Memory and Material Culture. Mijn promotor is prof. dr. Frank van Vree en prof. dr. Jean Tillie is co-promotor. Mijn promotieonderzoek gaat over extremistische collaborateurs (gewelddadige daders) tijdens de bezetting van Nederland (1940 – 1945). Ik richt mij niet op economische collaboratie en ook niet op prominenten als Mussert, Feldmeijer, Rost van Tonningen of andere militaire dan wel bestuurlijke leiders. Ik focus mij op gewone mensen zonder leidende positie die zich ontwikkeld hebben tot fanatieke collaborateurs. Tijdens de bezetting hebben zij handelingen uitgevoerd die na de oorlog als zeer ernstig werden gekwalificeerd. Het waren aanvankelijk gewone mannen en vrouwen die het vuile werk voor de Duitsers opknapten en daardoor zeer gehaat werden. Over wat voor soort daden gaat het dan eigenlijk? Grove intimidatie, mishandeling,  marteling, executies, moord en verraad.

  Het is praktisch onmogelijk om de relatief grote groep van gewelddadige collaborateurs als geheel diepgaand te onderzoeken. Ik kies daarom voor een prosopografische benadering. Dat houdt in dat ik uit de grote groep een kleiner onderzoekscorpus samenstel. Van de leden van die groep reconstrueer ik het leven als collaborateur en onderzoek ik

  • patronen en verschillen in levensloop en collaboratief gedrag,
  • het radicaliseringsproces,
  • het hoe en waarom van de overgang van radicaal naar extremistisch,
  • de individuele en collectieve duiding van zowel radicalisering als het extremistisch geweld,
  • Vrouwelijke gewelddadige daders en - als die er zijn - hoe zij zich verhouden tot hun mannelijke 'collega's'. Als ze er niet zijn, hoe kun je dat dan verklaren,
  • wat de collaboratie hen heeft opgeleverd en gekost,
  • de invloed van hun keuzes op gezin en/of leefomgeving,
  • het verloop van hun rechtszaak (na de bevrijding),
  • de rol van de media bij de rechtszaak.

   

 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend