Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Cultuurwetenschappen
Vergelijk

Dr. Bert van de Roemer

'Een docent moet in zijn of haar colleges écht een verhaal vertellen. Enthousiasme is heel belangrijk.'

FGw / Eduard Lampe
Dr. Bert van de Roemer

Welke vakken geeft u momenteel? 

'Op dit moment geef ik samen met collega’s de vakken Cultuurgeschiedenis I: hoofdlijnen en hoogtepunten, Verzamelen: historisch perspectief, Museologie en de Honoursmodule: De ontdekking van de natuur. Dit laatste geef ik in samenwerking met de conservator van de Artis Bibliotheek, Hans Mulder. Daarnaast ben ik samen met René Boomkens de coördinator van de bacheloropleiding Cultuurwetenschappen.'

Welk onderzoek doet u? 

'Mijn onderzoek betreft de rariteitenkabinetten uit de vroegmoderne periode, omstreeks 1700. Wat ik met name interessant vind, is de wisselwerking tussen natuur en cultuur, hoe de kunsten en de wetenschappen elkaar beïnvloeden. Ik heb een holistische benadering en kijk vanuit een breed, met name historisch perspectief. Ik wil verbanden blootleggen en weten hoe de creatieve mens de wereld om zich heen vormgeeft, dingen en ideeën creëert.
Recentelijk heb ik samen met Artis-professor Erik de Jong de onderzoekswerkgroep Natura Artis Magistra opgezet. De achterliggende gedachte van deze werkgroep is dat de natuur de leermeesteres van de kunsten is. De werkgroep onderzoekt de verhouding tussen natuur en cultuur.'

Welke studie heeft u zelf gedaan? 

'Ik heb aan de UvA Kunstgeschiedenis gestudeerd en Kunst, Cultuur en Educatie aan de Hogeschool Holland. Mijn masterscriptie ging over de 17de-eeuwse verzamelaar Simon Schijnvoet. Ik heb een reconstructie van zijn verzameling gemaakt om meer te kunnen zeggen over de theoretische achtergronden van de collectie. Zo'n collectie is een afspiegeling van het wereldbeeld van de verzamelaar. In mijn proefschrift wilde ik hetzelfde doen voor nog vier andere verzamelaars, maar dit bleek veel te breed. Daarom ben ik me nog verder gaan verdiepen in Schijnvoets collectie. In later onderzoek ben ik wel weer verder gegaan met de andere verzamelaars, onder wie Frederik Ruysch en Levinus Vincent.'

Wat vindt u belangrijk in uw werk? 

'Een docent moet in zijn of haar colleges écht een verhaal vertellen. Enthousiasme is heel belangrijk. In een collegereeks begin ik vanuit een groot verhaal en hang daar sub-verhalen aan op, maar probeer altijd terug te komen bij het grote kader. Het is net als met een ui: er is een duidelijke kern, daaromheen zitten verschillende lagen, maar aan het begin en aan het eind zitten alle lagen vast aan die ene kern. Ik probeer de studenten vanuit verschillende schillen te laten kijken en ze te laten zien wat ze nog niet eerder zagen. Volgens mij is dat erg leuk, maar ook leerzaam en inspirerend.'

Dr. G.M. (Bert) van de Roemer

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Algemene Cultuurwetenschappen