Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor
Cultuurwetenschappen

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Docent-tutor

In de propedeuse krijg je een van de docenten als tutor toegewezen. Dit tutoraat loopt door tot het einde van je bachelor. De docent-tutor begeleidt je bij en adviseert je over de inhoudelijke studiekeuzes, het onderwijsprogramma en de studievoortgang. Ook geeft de tutor feedback op je studieprestaties. Voor specifieke vragen over een vak kun je ook altijd terecht bij de betreffende docent.

Studieadviseur

Je kunt ook altijd terecht bij de studieadviseur van je opleiding. Bijvoorbeeld met vragen over toelatingseisen, vrijstellingen en keuzemogelijkheden binnen de studie. Bij problemen van meer persoonlijke aard kan de studieadviseur je doorverwijzen. Via de onderwijsadministratie kun je een afspraak maken (zie: Voorlichting en contact).

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Cultuurwetenschappen kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in het daaropvolgende studiejaar niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht je door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kun je bij de examencommissie bezwaar maken tegen het negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden? Lees hier alle informatie.