Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Arabische taal en cultuur
Vergelijk

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding aan om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten. Binnen het eerste jaar dien je 48 studiepunten te halen, anders krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA).

Docent-tutor

Iedere student van de Faculteit der Geesteswetenschappen krijgt in de propedeuse een van de docenten als tutor toegewezen. Dit tutoraat is gekoppeld aan een vak in het eerste semester en duurt tot het einde van je bachelor. De docent-tutor begeleidt je bij en adviseert je over de inhoudelijke studiekeuzes, het onderwijsprogramma en de studievoortgang en geeft feedback op studieprestaties en -keuzes.

Studieadviseur

Je kunt ook altijd terecht bij de studieadviseur van je opleiding. Bijvoorbeeld met vragen over toelatingseisen, vrijstellingen en keuzemogelijkheden binnen de studie. Bij problemen van meer persoonlijke aard kan de studieadviseur je doorverwijzen. Via de onderwijsbalie kun je een afspraak maken (zie: Contact).

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Arabische taal en cultuur kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.