Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Archeologie
Vergelijk

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Docent-tutor

Iedere student van de Faculteit der Geesteswetenschappen krijgt in de propedeuse een van de docenten als tutor toegewezen. Dit tutoraat is gekoppeld aan een vak in het eerste semester en loopt door tot het einde van je bachelor. De docent-tutor begeleidt je bij en adviseert je over de inhoudelijke studiekeuzes, het onderwijsprogramma en de studievoortgang, en geeft feedback op je studieresultaten.

Studieadviseur

Met algemene vragen over studiefinanciering, toelatingseisen, vrijstellingen en keuzemogelijkheden binnen de studie, kun je terecht bij de studieadviseur. Via de onderwijsbalie kun je een afspraak maken (zie: Contact). Bij problemen van meer persoonlijke aard kan de studieadviseur je doorverwijzen naar bijvoorbeeld een studentendecaan of studentenpsycholoog.

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Archeologie en prehistorie kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.