Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Arbeidsmarkt

Kennis en vaardigheden

De theoretische bagage die je meekrijgt tijdens de opleiding helpt je een onderzoekende houding te ontwikkelen. Dit houdt onder andere in dat je leert om een database van natuurlijk taalgebruik in context aan te leggen en te exploreren, of een experiment op te zetten en de resultaten van dat experiment te interpreteren met behulp van statistische methoden.

Tegelijkertijd leer je om verband te leggen tussen ‘grote vragen’ (bijvoorbeeld ‘Waarom zijn mensen de enige diersoort met taal?’, of ‘Waarom is er zoveel meer betekenis in communicatie dan door taal wordt uitgedrukt?’) en de resultaten van je eigen onderzoek. Je leert al doende verschillende onderzoekstechnieken kennen en hanteren, zoals corpusonderzoek, vragenlijstenonderzoek, en gedragsexperimenten. Hierbij kunnen ook geavanceerde technieken aan bod komen, zoals priming, Event Related Potential (ERP) en eye-tracking.

  • Studenten die deze bachelor hebben afgerond, kennen de structuren (en de ontwikkeling) van het menselijk taalvermogen en de relatie met andere menselijke cognitieve vaardigheden.  
  • Zij kunnen bijdragen aan de toepassing van die kennis in het verbeteren van taalleer- en taalproductieprocessen bij kinderen, volwassenen en computers.
  • Als je deze bachelor hebt afgerond dan weet je hoe taal- en tekststructuren functioneren in communicatieprocessen met verschillende media, in verschillende domeinen en genres, en welke kennis taalgebruikers nodig hebben om daarmee effectief te communiceren.
  • Je weet hoe die kennis van taalgebruikers kan worden verbeterd via diagnose, advies, training, en toetsing, en hoe taal- en tekststructuren kunnen worden verbeterd door ze beter toe te snijden op die communicatieve kennis van taalgebruikers.
  • Je weet hoe het hiervoor benodigde fundamentele en toegepaste onderzoek in elkaar steekt en je hebt enige ervaring met het zelf uitvoeren van zulk onderzoek.
  • Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden en je kunt je weloverwogen en genuanceerd mondeling en schriftelijk uitdrukken in zowel het Nederlands als het Engels.

Toepassing

De kennis en vaardigheden die je in de opleiding krijgt aangereikt maken je tot een breed-inzetbare academicus en een specialist op het terrein van cognitie en communicatie.

  • Deze specialisten zijn nodig om vragen in verschillende sectoren te kunnen beantwoorden, zoals de zorg, het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de media.
  • Je kunt denken aan vragen die gaan over de optimalisering van taalleerprocessen en communicatieprocessen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat asielzoekers snel Nederlands leren zodat hun integratieproces wordt bevorderd? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat voorlichtingsteksten van overheid of gezondheidswerkers beter aanslaan, worden begrepen en richting geven aan gedragsverandering?
  • Of met betrekking tot de interactie tussen mens en computer: hoe kunnen we mensen effectiever bereiken via ‘computer-mediated communication’, in bijvoorbeeld e-onderwijs, e-wetenschap, of e-marketing? Hoe kunnen we zoekmachines slimmer maken zodat ze begrijpen wat we bedoelen?
  • Je hebt nagedacht over verschillende stoornissen of tekortkomingen die taalleren of communicatie via taal kunnen bemoeilijken. Hoe kunnen we mensen met dergelijke stoornissen helpen?

Arbeidsmarkt

Na het behalen van je bachelordiploma kun je er natuurlijk voor kiezen om niet verder te studeren maar direct de arbeidsmarkt te betreden. Omdat het hier een nieuwe opleiding betreft, hebben we nog weinig cijfers met betrekking tot de arbeidsmarkt, maar we gaan ervan uit dat je met deze bacheloropleiding een aantrekkelijke kandidaat bent voor bedrijven in bijvoorbeeld de IT-sector, met name op het gebied van automatisch vertalen, opzoeksystemen of andere vormen van Natural language processing.

Verder studeren na je bachelor?

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een masterprogramma.

Meer over het volgen van een master