Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studiebegeleiding en BSA

Tutor

Alle bachelorstudenten Communicatiewetenschap krijgen een tutor toegewezen aan het begin van hun opleiding. Tijdens jaar 1 laat de tutor je kennismaken met academische en studievaardigheden. Ook loopbaanoriëntatie komt aan bod. Dit gebeurt vooral in de vorm van werkcolleges, maar je hebt ook enkele persoonlijke gesprekken. In jaar 2 en 3 werk je aan opdrachten over persoonlijke doelen, reflectie en jezelf professioneel presenteren.

Studieadviseur

Je kunt met problemen die de studievoortgang belemmeren of met vragen over je studieplanning terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur kan je helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen of meedenken in het opstellen van een goede studieplanning. De studieadviseurs hebben elke werkdag een inloopspreekuur en eens per week een telefonisch spreekuur.

Bindend studieadvies

De opleiding Communicatiewetenschap hanteert een bindend studieadvies (BSA) in jaar 1 van de opleiding.

  • Gedurende jaar 1 krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Als studenten aan het einde van het eerste jaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen ze de bachelor voortzetten.
  • Studenten die minder dan 48 studiepunten hebben behaald in jaar 1, moeten de opleiding staken en kunnen zich gedurende drie jaar niet inschrijven voor de bachelor Communicatiewetenschap aan de UvA. Zij krijgen dan dus een negatief BSA.
  • Mocht een studenten door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan de examencommissie besluiten om een uitzondering te maken.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden? Lees hier alle informatie.