Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Profielwerkstukken

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Doe inspiratie op voor je profielwerkstuk en kom erachter of sociale en culturele antropologie iets voor jou is! Onze docenten schreven aan de hand van een aantal typisch antropologische onderwerpen startdocumenten met handige links en tips voor je profielwerkstuk.

Antropologie van het Lichaam

In veel antropologisch onderzoek staat het lichaam centraal. Dit is niet verwonderlijk, omdat in de meeste samenlevingen machtsongelijkheid, sociale organisatie en symbolische ordening terug te voeren zijn op specifieke lichamelijke kenmerken, bijvoorbeeld op de kleur, sekse of leeftijd van het lichaam. Bovendien presenteren mensen zichzelf aan hun omgeving door middel van hun lichaam, zetten zij het lichaam in bij hun interactie met anderen en ervaren zij de wereld om hen heen via hun lichaam. 

De antropologische studie van het lichaam kent verschillende stromingen. Sommige onderzoekers bestuderen hoe mensen het lichaam als een symbool of metafoor voor de samenleving gebruiken. De medische antropologie bestudeert welke ideeën er bestaan over het gezonde en zieke lichaam en hoe die ideeën in verschillende praktijken uitwerken. Tenslotte wordt in de meest recente benaderingen van het lichaam gewerkt vanuit het begrip 'belichaming' om de voortdurende alomtegenwoordigheid van het lichaam in alle vormen van cultuur te benadrukken. 

Politieke Antropologie

Politieke antropologie is een richting die specifiek kijkt naar hoe grote processen en abstracte concepten zoals globalisering, nationalisme, geweld, racisme, oriëntalisme en burgerschap weerslag hebben op - en ervaren worden in - het dagelijks leven van mensen. Hierbinnen staat de complexe relatie tussen macht en identiteit centraal. Ben je altijd dezelfde persoon of hangt dit af van de contact en de interactie met anderen? Heeft iemand meerdere identiteiten en in hoeverre heb je je eigen identiteit zelf in de hand? Bepaalt je identiteit of je al dan niet toegang hebt tot macht? Of heb je zelf de macht om je identiteit op verschillende manieren in te zetten? Wat is de wisselwerking tussen macht en identiteit? En hoe hangt dit samen met andere centrale begrippen zoals nationalisme en burgerschap? Daarnaast kijken we hoe deze processen en concepten tot uiting komen in het dagelijks leven van mensen. 

Antropologie van Ontwikkeling

De antropologie van ontwikkeling biedt een culturele en historisch comparatieve verdieping op het denken over ontwikkeling en ideologieën van ontwikkeling, die helpt bij het begrijpen van hedendaagse debatten en stromingen in de ontwikkelingswereld. Er wordt nagedacht over onderwerpen als: ontwikkeling en armoede, ontwikkelingsparadigma's in relatie tot cultuur, sociaal kapitaal, particuliere initiatieven, microkrediet, liberalisering, sociale marginalisering, globalisering, autonomie, en voedselzekerheid. 

Antropologie van Religie

Wat is godsdienst eigenlijk? Hoe begrijpen of verklaren antropologen dit verschijnsel? Hoe moet je het bestuderen? Het grote probleem hier is dat godsdienst in de moderne tijd, zeg sinds 1800, vooral gebruikt is (en wordt) om het moderne Westen te onderscheiden van andere culturen elders en van zijn eigen verleden: in Afrika hebben ze nog heksen en dat hadden wij vroeger ook, maar nu niet meer.

De antropologie van religie in de twintigste eeuw kan geïnterpreteerd worden als een groots ondernemen om dit vooringenomen zelfbegrip van het Westen te weerleggen. De meest effectieve strategie om dat te doen bleek erop te berusten te laten zien dat 'godsdienst' geen aparte sfeer of bereik van het menselijk leven is, maar altijd onlosmakelijk vermengd met wat wij als andere sferen beschouwen: de politiek, economie, of cultuur. 

Antropologie van Taal

De antropologische studie van taal analyseert hoe taal als hulpbron dient voor sociale actoren en gemeenschappen. In deze benadering is er de opvatting dat taal en sociaal-culturele werelden niet los van elkaar te beschouwen zijn. We kijken bijvoorbeeld hoe mensen taal gebruiken om machtsrelaties vorm te geven, hoe taal bijdraagt aan het bouwen van sociale werelden en hoe taal en identiteit met elkaar verweven zijn. Ook is er aandacht voor de rol van taal in (populaire) media.