Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Europese studies
Opslaan in favorieten

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Docent-tutor

Om de overstap naar de universiteit te vergemakkelijken krijgt iedere student tijdens de propedeuse een docent als tutor toegewezen. Het tutoraat is gekoppeld aan een vak in het eerste semester en loopt hierna door tot het einde van de bachelor. De tutor is het eerste aanspreekpunt voor de vakinhoudelijke aspecten van je studie. De voornaamste taak van de tutor is het bespreken van je studievoortgang en -keuzes en de feedback hierop.

Studieadviseur

Met algemene vragen over bijvoorbeeld toelatingseisen, vrijstellingen en keuzemogelijkheden binnen de studie ga je naar de studieadviseur. De studieadviseur is ook je eerste aanspreekpunt in geval van bijvoorbeeld studievertraging of problemen van persoonlijke aard. Een afspraak met de studieadviseur van Europese studies maak je via de onderwijsbalie (zie: Contact opleiding).

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Europese studies kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.