Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Zijn je zintuigen wel betrouwbaar? Wat is het 'zijn'? Wat is 'rechtvaardigheid'? En wanneer mag je het woordje ‘dus’ gebruiken? Een filosoof schept er plezier in op zoek te gaan naar verborgen veronderstellingen en zet overal vraagtekens bij.

Kom naar de UvA Bachelordag op 12 oktober

Houd me op de hoogte

Je kunt over alles filosoferen

Als je filosofie (ook wel wijsbegeerte) studeert, leer je zelfstandig, analytisch en logisch nadenken vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding. Filosofen houden zich bezig met het analyseren, becommentariëren en verder ontwikkelen van ideeën. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen. Soms merken we pas dat we bepaalde ideeën hadden als ons standpunt is veranderd. Of als iemand ons erop wijst dat we van veronderstellingen uitgaan die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Een filosoof is iemand die er plezier in heeft systematisch op zoek te gaan naar dit soort verborgen veronderstellingen.

Daarbij zijn niet alleen ontwikkelingen in de wetenschap van belang, maar ook morele problemen die bijvoorbeeld behandeld worden in de rechtszaal of in het parlement. Ook in de literatuur, de beeldende kunst en in films komen ze aan de orde. Een filosoof wil bijvoorbeeld weten welke beperkingen de verschillende media opleggen en welke mogelijkheden ze scheppen.

Bekijk het studieprogramma

Is Filosofie jouw studie?

  • Ja, zeker als je goed zelfstandig kunt werken, en initiatiefrijk en nieuwsgierig bent.
  • Tijdens je studie moet je veel lezen. Een goede beheersing van het Engels is noodzakelijk. Het grootste deel van de vakliteratuur is in het Engels.
  • Kennis van de Duitse taal werkt ook in je voordeel. Veel teksten zijn in het Duits. De Duitse teksten die in het eerste blok aan de orde komen, zijn eventueel ook in Engelse vertaling beschikbaar.

Wat zijn de toelatingseisen?

Waarom Filosofie aan de UvA?

  • De Universiteit van Amsterdam heeft een lange traditie in het opleiden van filosofen. Jaarlijks starten zo’n 120 studenten met de bachelor Filosofie. De opleiding is daarmee een van de grootste van Nederland.
  • Docenten staan open voor studenten met eigen ideeën en er is dan ook veel ruimte om die ideeën binnen de opleiding vorm te geven. Als je weet wat je wilt, zijn er tal van mogelijkheden.
  • De afdeling Filosofie is trots op haar Spinoza-leerstoel. Ieder jaar bezet een filosoof van groot internationaal aanzien deze wisselleerstoel en verzorgt een semester lang onderwijs. Voor UvA-studenten is dit een uitgelezen kans om colleges te krijgen van professoren van buitenlandse topuniversiteiten zoals Harvard University en de University of California in Berkeley.

Lees hier over de keuzeruimte en minors

Studeren in deeltijd

Je kunt de UvA-bachelor Filosofie ook in deeltijd volgen. Er is geen apart deeltijdprogramma: je volgt dezelfde colleges als de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten halen 36 studiepunten per jaar. De studieduur is maximaal zes jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen voor keuzevakken.

Meer informatie

Geïnteresseerd? Bezoek een van de voorlichtingsactiviteiten die we voor aankomend studenten organiseren. 

Voorlichting en contact

Download brochure
Filosofie
Diploma BA Filosofie
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd, deeltijd
Studielast 180 EC, 36 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 56081