Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Filosofie
Opslaan in favorieten

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Tutoraat

Het tutoraat is binnen Faculteit der Geesteswetenschappen een vast onderdeel van de studie. Iedere student heeft tijdens de bachelor een docent-tutor. De tutor is het eerste aanspreekpunt van de student voor de vakinhoudelijke aspecten van de studieloopbaan. De tutor heeft als voornaamste taak de studievoortgang en -keuzes van de student inhoudelijk te monitoren en hierop feedback te geven. De tutor kan voorlichting geven over de mogelijkheden op het gebied van training in studievaardigheden en -aanpak.

Hoe werkt het tutoraat?

Aan het begin van het eerste studiejaar hoor je wie jouw tutor is. Je ontvangt een uitnodiging voor een tutorgesprek of groepsbijeenkomst. In het eerste studiejaar (propedeuse) worden twee tot drie tutorgesprekken gevoerd en in de volgende jaren (post-propedeuse) één tot twee gesprekken. Tijdens zo'n gesprek komen verschillende zaken aan de orde, zoals verwachtingen van de studie, de studievoortgang, eventuele problemen en hoe deze de studievoortgang beïnvloeden, maar ook de mogelijkheden op het gebied van keuzevakken, honoursprogramma's, stages en buitenlandprogramma's.

Studieadviseur

Bij de studieadviseur van kun je terecht met vragen over toelatingseisen, het combineren van studies, vrijstellingen, studieproblemen, -financiering en keuzemogelijkheden binnen de studie. Via de onderwijsbalie van Filosofie kun je een afspraak maken (zie: Contact opleiding).

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Filosofie kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.