Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Belangrijke informatie en richtlijnen

  • Je deelname aan de selectie is alleen geldig als je uiterlijk 15 juli 2020 voldoet aan de toelatingseisen die  de UvA stelt. Zorg dat je opleiding en vakkenpakket goed geregistreerd staan in Studielink. Als blijkt dat je niet voldoet aan deze eisen, dan kun je helaas niet geplaatst worden bij de opleiding Geneeskunde.
  • Neem in Studielink zowel een telefoonnummer als een actief privé-mailadres op, zodat je altijd bereikbaar bent voor ons.
  • Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar deadlines en verplichte acties over deelname. Houd de mededelingen op de website van de selectie Geneeskunde in de gaten voor actuele informatie.
  • De bachelor Geneeskunde heeft een numerus fixus. Het is dus verstandig dat je je ook oriënteert op een andere opleiding voor het geval je niet geplaatst wordt.
  • De beoordeling van de onderdelen van de selectie is voor alle kandidaten hetzelfde; er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van kandidaten vóór of tijdens het maken van de onderdelen.

Afmelding

Je kunt je uiterlijk tot en met 15 januari 2020 vrijblijvend, zonder opgave van reden, afmelden voor de Bachelor Geneeskunde. Dat doe je door je uit te schrijven in Studielink. Alleen dan mag je volgend jaar met een nieuwe aanmelding alsnog deelnemen aan de selectieprocedure van het AMC-UvA voor de Bachelor Geneeskunde. Meld je je niet af, dan registreren wij dat je dit jaar hebt deelgenomen aan de selectie voor de Bachelor Geneeskunde AMC-UvA. Je kunt dan niet nog een keer deelnemen aan de selectie.

Reglementen

De eisen waaraan selectie voor fixusopleidingen moeten voldoen zijn vastgelegd in de wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Regeling aanmelding en toelating hoger Onderwijs (Ratho). Ook zijn de Regelingen en reglementen onderwijs UvA van toepassing.