Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor Geneeskunde

Belangrijke informatie en richtlijnen

  • Je deelname aan de selectie is alleen geldig als je uiterlijk 15 juli 2019 voldoet aan de toelatingseisen die gesteld worden door de UvA. Zorg dat je opleiding en vakkenpakket goed geregistreerd staan in Studielink. Mocht later blijken dat je niet voldoet aan deze eisen, dan kun je helaas niet geplaatst worden bij de opleiding Geneeskunde.
  • Neem in Studielink zowel een telefoonnummer als een actief privé-mailadres op, zodat je altijd bereikbaar bent voor ons.
  • Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig informeren naar deadlines en verplichte acties ten aanzien van deelname. Houdt de mededelingen op de website van de selectie Geneeskunde in de gaten voor actuele informatie.
  • Omdat de bachelor Geneeskunde een numerus fixus heeft, is het verstandig dat je je ook op een andere opleiding oriënteert voor het geval je niet geselecteerd wordt.
  • De beoordeling van de onderdelen van de selectie geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van kandidaten voorafgaand aan of tijdens het maken van de onderdelen.

Afmelding

Je kunt je uiterlijk tot en met 15 januari 2019 vrijblijvend, zonder opgave van reden afmelden voor de Bachelor Geneeskunde door je uit te schrijven in Studielink. Alleen dan mag je volgend jaar met een nieuwe aanmelding alsnog deelnemen aan de selectieprocedure van het AMC-UvA voor de Bachelor Geneeskunde. Zonder afmelding registreren wij dat je dit jaar hebt deelgenomen aan de selectie en je kunt dan niet nog een keer deelnemen aan de selectie voor de Bachelor Geneeskunde AMC-UvA.

Reglementen

De eisen waaraan selectie voor fixus opleidingen moeten voldoen zijn vastgelegd in de wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Regeling aanmelding en toelating hoger Onderwijs (Ratho).

Tevens is van toepassing de Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA.