Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Inhoud selectie

De selectieprocedure 2020 bestaat uit drie toetsen. Alleen voor toets 1 moet je je voorbereiden. Toetsen worden afgenomen in het Nederlands, ook als de studiestof in het Engels is.

Toets 1

Het vermogen om je een substantiële hoeveelheid biomedische kennis eigen te maken wordt getest in Toets 1. Bij deze multiple choice toets wordt gekeken of je de bestudering van door ons online aangeboden studiemateriaal (teksten, videocolleges, kennisclips) kan inplannen in je eigen studeerschema. Deze test is daarom aan te merken als een studievaardigheden toets, waarbij onder andere gekeken wordt of je hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden, of je logisch kunt redeneren en of je oog hebt voor detail. Op dit onderdeel zullen kandidaten goed scoren die gemotiveerd zijn voor de opleiding en beschikken over goede studieplanningsvaardigheden..  Er wordt na plaatsing van het onlinestudiemateriaal geen nadere informatie gegeven over de aangeboden studiestof.

Selectie: voorbeeldvragen toets 1

Toets 2

Het vermogen om vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes toe te passen in een medisch-biologische context wordt getest in toets 2. In deze multiple choice toets zijn ook vragen opgenomen die betrekking hebben op medische bevindingen die de afgelopen tijd in het nieuws geweest zijn. Deze toets hoeft niet te worden voorbereid. Op dit onderdeel zullen kandidaten goed scoren die beschikken over een sterk analytisch denkvermogen en die de medische actualiteit volgen.

Selectie: voorbeeldvragen toets 2

Toets 3

Ook de derde toets hoef je niet voor te bereiden. Bij deze toets zal je gevraagd worden om d.m.v. korte essays te reflecteren op medisch-ethische vraagstukken. Hiermee wordt getest of je in staat bent om dilemma’s en/of vraagstukken in heldere taal te analyseren en te beargumenteren om aldus tot een gewogen oordeel te komen.

Selectie: voorbeeld van een medisch-ethisch dilemma

Het is niet toegestaan om tijdens de toetsen gebruik te maken van BINAS.