Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor Geneeskunde

Inhoud selectie

De selectieprocedure bestaat uit de volgende drie toetsen. Alleen voor toets 1 moet je je voorbereiden. 

Toets 1

In toets 1 wordt je vermogen om je je een substantiële hoeveelheid biomedische kennis eigen te maken getest. Bij deze multiplechoicetoets kijken we of je de bestudering van de online studiemateriaal (teksten, videocolleges, kennisclips) kan inplannen in je eigen studeerschema. Deze test is daarom aan te merken als een studievaardighedentoets. We testen of je hoofdzaken van bijzaken kunt onderscheiden, of je logisch kunt redeneren en of je oog hebt voor detail. Kandidaten die gemotiveerd zijn voor de opleiding en beschikken over goede studieplanningsvaardigheden zullen hier goed op scoren. Na plaatsing van het onlinestudiemateriaal wordt geen nadere informatie gegeven over de aangeboden studiestof.

Selectie: voorbeeldvragen toets 1

Toets 2

In toets 2 wordt je vermogen getest om vwo-basiskennis over natuurwetenschappelijke principes toe te passen in een medisch-biologische context. in deze multiplechoicetoets kunnen ook vragen staan over medische bevindingen die de afgelopen tijd in het nieuws geweest zijn. Deze toets hoef je niet voor te bereiden. Kandidaten die beschikken over een sterk analytisch denkvermogen en de medische actualiteit volgen, zullen hier goed op scoren.

Selectie: voorbeeldvragen toets 2

Toets 3

Bij deze toets reflecteer je door middel van korte essays op medisch-ethische vraagstukken. Hiermee wordt getest of je in staat bent om dilemma’s en/of vraagstukken in heldere taal te analyseren en te beargumenteren om zo tot een gewogen oordeel te komen. Ook deze toets hoef je niet voor te bereiden.

Selectie: voorbeeld van een medisch-ethisch dilemma

Het is niet toegestaan om tijdens de toetsen gebruik te maken van BINAS.