Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Selectiedagen

De selectiedagen vinden plaats op vrijdag 14 februari of zaterdag 15 februari 2020 en duren voor iedere kandidaat één hele dag. Begin februari hoor je op welke dag je wordt verwacht. De toetsen worden in Amsterdam of op Curaçao afgenomen: het is niet mogelijk op een andere locatie deel te nemen aan de selectieprocedure. Je kunt geen beroep doen op een extra toetsgelegenheid om wat voor reden dan ook.

Deelname aan de selectie impliceert dat je fit bent om de selectietests te ondergaan. Als er sprake is van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden die van negatieve invloed kunnen zijn op de toetsprestatie, dan kun je contact opnemen met de selectiecommissie. De selectiecommissie kan je in bepaalde gevallen vragen om een verklaring te overleggen als bewijsmateriaal en je afmelding voor de selectiedag honoreren. Je behoudt dan je historische deelnamekansen en kunt je aanmelden voor de selectie van een volgend studiejaar.

De beoordeling van de onderdelen van de selectie gebeurt voor alle kandidaten op dezelfde manier; er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van kandidaten voorafgaand aan of tijdens het maken van de onderdelen.

Toetsen maken op Curaçao

Voor inwoners van de Overzeese Rijksdelen bestaat de mogelijkheid om de toetsen op Curaçao te maken. Je wordt via dezelfde methodiek beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. Kun je tijdens de selectiedagen niet in Nederland zijn en wil je de toetsen op Curaçao maken? Neem dan uiterlijk 15 januari 2020 contact op met ons via SelectieGeneeskundeUvA@amc.uva.nl. De toetsdag op Curacao vindt  alleen plaats op vrijdag 14 februari 2020. Dit is de enige dag waarop je de toetsen kunt maken. 

Schoolonderzoeken of deelname selectieprocedure andere opleiding tijdens selectiedag

Heb je op een van de selectiedagen een schoolonderzoek, schoolexamen of een andere selectiedag? Daar kunnen we beperkt rekening mee houden. Geef dit in ieder geval uiterlijk 28 januari 2020 door via SelectieGeneeskundeUvA@amc.uva.nl onder vermelding van je volledige naam en UvA-net-ID (studentnummer). We nemen geen verzoeken meer in behandeling die na deze datum verzonden worden. Onderling ruilen tussen kandidaten is niet toegestaan.

Heb je een schoolonderzoek of schoolexamen, mail ons dan een schoolverklaring mee. Dat kan via een scan (pdf-bestand, géén foto) van een ondertekende brief van je school. Je kunt ook een originele email van je school aan ons doorsturen.

Neem je op één van de selectiedagen deel aan een andere selectieprocedure voor een hbo- of wo-opleiding? Mail ons in dat geval een bewijs van aanmelding voor de betreffende opleiding. Dat kan door een originele email van de onderwijsinstelling aan ons door te sturen.

Je ontvangt geen ontvangstbevestiging van je mail. Als het nodig is, nemen wij contact met je op. Zijn de documenten die je hebt toegevoegd in orde, dan krijg je een uitgenodiging voor de voorkeursdag die je aangegeven hebt.

Extra tijd toetsen door functiebeperkingen

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte, ad(h)d, autisme of dyslexie? Dan krijg je extra tijd voor de toetsen, volgens de richtlijnen van de UvA. Wil je hier gebruik van maken, stuur dan uiterlijk 28 januari 2020 een verklaring aan de selectiecommissie via SelectieGeneeskundeUvA@amc.uva.nl. Deze verklaring moet door een GGZ-instelling, particulier psycholoog, psychiater of huisarts afgegeven zijn. Ook moet de verklaring de gestelde diagnose en eventuele behandeling die gericht is geweest op de functiebeperking bevatten. Voor niet-chronische functiebeperkingen moet de medische verklaring niet eerder dan juli 2019 afgegeven zijn.

Na 28 januari 2020 kunnen wij je verzoek tot extra tijd niet meer in behandeling nemen en ontvang je geen extra tijd voor het maken van de toetsen.

Je ontvangt geen ontvangstbevestiging van je mail. Als het nodig is, nemen wij contact met je op. Als de documenten die je hebt gestuurd in orde zijn, dan zie je de aangevraagde extra tijd terug in de uitnodiging voor de selectiedag. Is er geen extra tijd vermeld? Neem dan contact met ons op.