Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor Geneeskunde

Toelatingeisen

Wil jij Geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam, in het Amsterdam UMC, locatie AMC? Zorg er dan voor dat je je op tijd inschrijft! Meld je uiterlijk 15 januari 2019 aan voor de selectieprocedure en laat aan ons zien wat jij in huis hebt om arts te kunnen worden.

Om toegelaten te worden tot de opleiding Geneeskunde, moet je voldoen aan de vooropleidingseisen.

Toelating met vwo diploma

Aan de UvA kun je met de volgende vwo diploma’s worden toegelaten tot de opleiding Geneeskunde:

  • vwo-diploma 2010 of later: profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie.
  • vwo-diploma 2010 of later: ander profiel; biologie, wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde moeten met een voldoende zijn behaald.
  • vwo-diploma vòòr 2010: een oud profiel; biologie 1, 2, wiskunde B1 of A1, 2, natuurkunde 1 en scheikunde 1 moeten met een voldoende zijn behaald.
  • vwo-diploma oude stijl zonder profielen: eindexamenpakket met 7 vakken of meer, met een voldoende voor scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde A of B.

Voldoe je hier niet aan, dan ben je deficiënt en niet direct toelaatbaar tot de opleiding.

Toelating met propedeuse of diploma hbo / wo.

Ben je in het bezit van een propedeuse of diploma hbo / wo, dan dien je de vakken op vwo 6-niveau te hebben behaald:

  • biologie;
  • wiskunde A of B;
  • natuurkunde;
  • scheikunde.

Voldoe je hier niet aan, dan ben je deficiënt en niet direct toelaatbaar tot de opleiding.

Toelating met buitenlandse vooropleiding

Kandidaten met een buitenlandse vooropleiding of een niet-reguliere middelbare schooldiploma zoals een International Baccalaureate of een Europees Baccalaureate, dienen bij inschrijving aan te geven dat ze een buitenlands diploma hebben behaald of gaan behalen of dat ze een niet regulier middelbare schooldiploma hebben. De vooropleidingen en je Nederlands worden dan beoordeeld aan de hand van alle documenten die je moet aanleveren en eventuele deficiënties worden bepaald.

Toelating indien geen vwo, hbo of wo diploma

Heb je niet het juiste diploma om toegelaten te worden tot een universitaire opleiding (vwo-/hbo-/wo-diploma), dan bestaat de mogelijkheid om middels een colloquium doctum toegelaten te worden.