Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Colloquium Doctum

Een colloquium doctum biedt iedereen van 21 jaar of ouder, die onvoldoende vooropleiding hebben, de mogelijkheid toch te kunnen studeren aan de universiteit.

Om te starten met de opleiding Geneeskunde 2020-2021, moet je op 15 juli 2020 het colloquium doctum hebben behaald.

Het colloquium doctum voor Geneeskunde heeft betrekking op de volgende vakken op het eindexamenniveau vwo:

 • natuurkunde op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
 • scheikunde op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
 • biologie op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
 • wiskunde A of B op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
 • Engels op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl;
 • Nederlands op het niveau eindexamen vwo nieuwe stijl.

Vwo-deelcertificaten kunnen behaald worden door:

 1. via volwassenonderwijs, bijvoorbeeld een ROC;
 2. landelijke voortentamens af te leggen, via de CCVX (www.ccvx.nl);
 3. Staatsexamen te doen.

Aan de eis voor Nederlands kan worden voldaan als je één van de volgende examens met goed gevolg aflegt:

 • staatsexamen Nederlands Tweede Taal, programma II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT en PTHO;
 • Door UvA aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte. Zie Dutch language requirements.

Overige diploma’s of certificaten (bijv. James Boswell) worden niet geaccepteerd door de Faculteit der Geneeskunde.

Zolang de toets(en) niet met een voldoende is/zijn afgelegd, blijf je deficiënt voor de opleiding Geneeskunde.

Het bewijs dat het colloquium doctum met voldoende resultaat is afgelegd, geeft uitsluitend in het studiejaar na het afleggen ervan recht op toelating tot de opleiding(en), en uitsluitend na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure.

Meer informatie over inschrijven en hoe je wordt toegelaten met een colloquium doctum vind je hier.