Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Deficiënt

De vier vakken biologie, wiskunde A of B, scheikunde en natuurkunde dienen allen behaald te zijn op vwo-niveau. Heb je dit niet gehaald voor één of meerdere vakken? Dan ben je deficiënt (niet toelaatbaar).

Je kunt je deficiënties wegwerken door:

 • vwo deelcertificaten (volwassenonderwijs bijv. ROC);
 • landelijke voortentamens afleggen, via de CCVX;
 • staatsexamen te doen.

Overige diploma’s of certificaten (bijv. James Boswell) worden niet geaccepteerd door de Faculteit der Geneeskunde.
Voor het wegwerken van (vier) deficiënties moet je één jaar (12 maanden) rekenen.
Zolang de toets(en) niet met een voldoende is/zijn afgelegd, blijf je deficiënt voor de opleiding Geneeskunde.

Om te kunnen starten met de opleiding bij één of meerdere deficiënties, heb je een toelatingsverklaring nodig van de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA.

 

Toelatingsverklaring opleiding Bachelor Geneeskunde

I.v.m. de maatregelen rondom Corona kunnen voor onbepaalde tijd de telefonische spreekuren op dinsdag en donderdag van Selectie Geneeskunde en Zij-instroom niet doorgaan en kunnen papieren documenten niet per post toegestuurd worden.

Wij verzoeken je daarom je vraag te stellen via SelectieGeneeskundeUva@amc.uva.nl  (e-mail) en/of via de Digitale Student Service Desk. (online).

31 mei 2020:  Ben je voor één of meerdere vakken deficiënt? Dan heb je uiterlijk op 31 mei contact opgenomen met de opleiding via SelectieGeneeskundeUva@amc.uva.nl.
Check regelmatig de UvA-website bachelor Geneeskunde: rubriek Inschrijving, selectie en plaatsing de subrubriek Mededelingen en Contact.

Voor het maken van een toelatingsverklaring voor de opleiding Bachelor Geneeskunde hebben wij uiterlijk 7 juli 2020 de volgende documenten nodig:

 • Een kort briefje met je verzoek;

 • gewaarmerkte* kopieën van je middelbare schooldiploma vwo en cijferlijst;

 • gewaarmerkte* kopieën van je hbo-(propedeuse)diploma en cijferlijst;
 • gewaarmerkte* kopieën van deelcertificaten;
 • kopie identiteitsbewijs.

* Een gewaarmerkte kopie is een kopie van je diploma en cijferlijst met een officieel stempel en handtekening erop. Een dergelijke kopie kun je op vertoon van de officiële diploma’s en cijferlijsten verkrijgen bij:

 • je oude school;
 • het Service en Informatiecentrum van de UvA;
 • de studentenbalie van de Faculteit der Geneeskunde op locatie AMC (is voor onbepaalde tijd gesloten).

Let op: Niet gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de documenten. Indien wij jouw documenten na 7 juli 2020 ontvangen, kunnen wij geen garantie geven voor toelating tot de opleiding.

Zolang de coronacrisis voortduurt verzoeken wij je om digitaal bovengenoemde documenten op te sturen. Dit kan via e-mail SelectieGeneeskundeUva@amc.uva.nl en/of via de Digitale Student Service Desk.

Na de corona-crisis :
Kun je alle documenten sturen naar:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Onderwijssupport AMC-UvA
t.a.v. Secretaris Toelatingscommissie
Opleiding Geneeskunde - Kamer J0-224
Postbus 22660
1100 DD  Amsterdam

Of je kunt een afspraak maken om langs te komen met je originele documenten. Dan maken wij ter plekke de gewaarmerkte kopieën. Voor een afspraak kun je bellen op het telefonisch spreekuur op dinsdag of donderdag tussen 11:00 – 12:00 uur, 020 56 6449.