Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Masterfase

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een master. De UvA heeft meer dan 220 masterprogramma’s, die één, anderhalf of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn.

Toelatingseisen

Voor veel masters gelden instroomeisen en/of een selectieprocedure. In veel gevallen moet je al tijdens je bachelor bepaalde vakken of een specifieke minor hebben gevolgd. Daarom is het verstandig om tijdig in je planning rekening te houden met de toelatingseisen van het masterprogramma dat je interesseert.

Eenjarige masters

Met je bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur heb je toegang tot het Engelstalige masterprogramma dat binnen het ACASA-samenwerkingsverband tussen de UvA en de VU Amsterdam wordt aangeboden:

Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur mag je je eveneens aanmelden voor het UvA masterprogramma:

Duale masters

Je kunt ook kiezen voor een duaal masterprogramma: een beroepsgeoriënteerd programma op academisch niveau van anderhalf jaar (90 EC), inclusief leerwerkperiode. Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur heb je toegang tot de duale masters:

Onderzoeksmasters

Studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek kunnen zich aanmelden voor een tweejarige (120 EC) onderzoeksmaster. Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure, waarbij met name gekeken wordt naar de invulling van je bachelor, de behaalde studieresultaten en je scriptie. Met een bachelordiploma Griekse en Latijnse taal en cultuur mag je je aanmelden voor de onderzoeksmasters:

Lerarenopleiding

De arbeidsmarkt vraagt om academisch geschoolde docenten. Daarom kan het verstandig zijn om tijdens je bachelor een lesbevoegdheid te halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald. 

Als je een eerstegraads lesbevoegdheid wilt behalen, voltooi je eerst een masterprogramma. Hierna is de master Lerarenopleiding nog 30 EC. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 EC. Met een eerstegraads lesbevoegdheid kun je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Overige masterprogramma's

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, heb je in sommige gevallen ook toegang tot andere masterprogramma's waarvoor aanvullende instroomeisen gelden. Kijk op UvA Masteropleidingen voor een overzicht van alle masters aan de UvA.