Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Kunstgeschiedenis
Opslaan in favorieten

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Docent-tutor

Om je te helpen je weg te vinden in de universiteit, krijgt iedere student in de propedeuse een docent als tutor toegewezen. Dit tutoraat loopt door tot het einde van de studie.  De docent-tutor begeleidt je bij en adviseert je over inhoudelijke studiekeuzes, het onderwijsprogramma en de studievoortgang.

Studieadviseur

Met algemene vragen over studiefinanciering, toelatingseisen, vrijstellingen en keuzemogelijkheden binnen de studie, kun je terecht bij de studieadviseur. Via de onderwijsbalie kun je een afspraak maken (zie: Contact opleiding). Bij problemen van meer persoonlijke aard kan de studieadviseur je doorverwijzen naar een studentendecaan of studentenpsycholoog.

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Kunstgeschiedenis kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle studenten meerdere voorlopige, informele studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten of meer hebben behaald, mogen hun studie in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor het vervolg van de opleiding.
  • Mocht je door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan je bij de examencommissie bezwaar maken tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.