Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Media en cultuur
Opslaan in favorieten

Studiebegeleiding en BSA

De studentmentor, docent-tutor en studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Studentmentor

Om de overstap naar de universiteit te vergemakkelijken, neem je aan het begin van je studie deel aan een mentorgroep onder leiding van een ouderejaarsstudent. Deze mentor laat je kennis maken met de verschillende locaties en faciliteiten van Media en cultuur. Bij hem of haar kun je ook terecht voor vragen. De mentor zal daarnaast een leuk uitstapje organiseren zodat je je studiegenoten ook buiten de opleiding leert kennen.

Docent-tutor

Iedere student van de Faculteit der Geesteswetenschappen krijgt in de propedeuse een van de docenten als tutor toegewezen. De docent-tutor begeleidt je bij en adviseert je over de inhoudelijke studiekeuzes, het onderwijsprogramma en de studievoortgang.

Studieadviseur

Met algemene vragen over toelatingseisen, vrijstellingen, universitaire regelgeving en keuzemogelijkheden binnen de studie, kun je terecht bij de studieadviseur van Mediastudies (zie: Contact opleiding). 

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Media en cultuur kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.