Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Medische informatiekunde
Opslaan in favorieten

Toelatingseisen

Vooropleiding

Je wordt toegelaten tot Medische informatiekunde met een van de volgende diploma's:

  • vwo-diploma met vakkenpakket E&M, C&M, N&G of N&T, aangevuld met natuurkunde en wiskunde A of B. Wiskunde B sluit het beste aan bij het niveau dat we van onze studenten verwachten.
  • hbo-(propedeuse) diploma met aanvullende certificaten voor natuurkunde en wiskunde A of B op vwo-eindexamenniveau.

Studievertraging door Corona

Kan ik instromen naar de bachelor Medische informatiekunde  als ik mijn HBO-propedeuse nog niet volledig heb afgerond?

Je kunt onder voorwaarden instromen in de bachelor Medische informatiekunde als je je HBO-propedeuse nog niet volledig hebt afgerond. Hierbij dien je te voldoen aan de eerder genoemde opleidingseisen en mag je een beperkte studievertraging van maximaal 6 EC (van de totaal 60 EC) hebben. Daarnaast is de studievertraging van je HBO-propedeuse opgelopen in dit academisch jaar (2020-2021) én is je vertraging corona-gerelateerd.

De UvA geeft je het hele studiejaar 2021-2022 om de gemiste studiepunten van je oude opleiding nog te behalen.

Je aanmelding bij de UvA bacheloropleiding dient uiterlijk 1 juni 2021 binnen zijn.

Houd er rekening mee dat je een cijferlijst en een verklaring bij je huidige hbo-instelling moet opvragen waaruit blijkt dat de vertraging maximaal 6 EC is, dat de vertraging is opgelopen in studiejaar 2020-2021 én Corona gerelateerd is. Vanaf 1 juli is het mogelijk om een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ te doen, waarbij gevraagd wordt naar je cijferlijst en de verklaring. Een verzoek tot toelating met studievertraging dien je met behulp van deze link in.

Buitenlandse vooropleiding

Kandidaten met een buitenlandse vooropleiding of een niet-reguliere middelbareschooldiploma (zoals een International Baccalaureate of een Europees Baccalaureate), moeten bij inschrijving aangeven dat ze een buitenlands diploma hebben behaald/gaan behalen of dat ze een niet-regulier middelbareschooldiploma hebben. De UvA afdeling ‘Credential Evaluation beoordeelt dan je vooropleidingen en je Nederlands aan de hand van alle documenten die je moet aanleveren. Ook kunnen dan eventuele deficiënties worden bepaald.

Heb je geen Nederlandstalige vooropleiding afgerond, dan moet je aantonen dat je het Nederlands voldoende beheerst om wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Dit kan door het afleggen van bijv. het staatsexamen Nederlands Tweede taal programma II (NT2 II) of CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, examens PAT en PTHO).

Blijkt je buitenlandse vooropleiding onvoldoende voor de opleiding Medische informatiekunde? Dan kun je mogelijk alsnog toelatingsexamen doen. Neem hiervoor contact op met de Onderwijsadministratie.

Colloquium doctum

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.

Het colloquium doctum voor Medische informatiekunde bestaat uit het behalen (of overleggen) van de volgende vwo-deelcertificaten: wiskunde A of B, natuurkunde, biologie, Engels en Nederlands.

Natuurkunde en wiskunde toelatingseisen

Voldoe je niet aan de natuurkunde- of wiskundetoelatingseisen? Je kunt je deficiënties wegwerken door:

  • vwo-deelcertificaten te halen (volwassenonderwijs bijv. ROC);
  • landelijke voortentamens af te leggen, via de CCVX;
  • staatsexamen te doen.
  • UvA Wiskunde instituut (bij een wiskundedeficiëntie)

Overige diploma’s of certificaten (bijvoorbeeld James Boswell) worden niet geaccepteerd.

Onderwijsadministratie van locatie AMC. 

Certificaten halen

De volgende instanties bieden cursussen aan die je kunnen helpen met het behalen van de benodigde certificaten. Let op: deze instanties kunnen je alleen helpen in de voorbereiding. Eventuele certificaten die deze instanties uitgeven kun je niet inzetten voor je deficiëntie(s).

  • NHA, LOI, Open Universiteit of een ROC bij jou in de buurt bieden cursussen en begeleiding ter voorbereiding op het staatsexamen. Houd rekening met de aanmelddeadline.
  • Beta Onderwijsinstituut Wismon biedt vwo-bètacursussen in wiskunde A, wiskunde B, biologie, natuurkunde en scheikunde. 
  • Boswell Bèta verzorgt vwo-bètacursussen in de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde.

Let op: het bewijs dat je aan de natuurkunde- en/of wiskundetoelatingseis voldoet, moet uiterlijk 1 augustus bij de onderwijsadministratie van het AMC binnen zijn, anders kun je niet met de opleiding beginnen. Neem hierover contact op met de onderwijsadministratie van het AMC.