Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Toelatingseisen

Inschrijven bachelor Medische informatiekunde (stap 1 van 5)

Let op: er is een verplichte intakeprocedure.

Vooropleiding

vwo-diploma

We vragen van jou een vwo-diploma met: E&M, C&M, N&G of N&T, natuurkunde en wiskunde A of B. Wiskunde B sluit het beste aan bij het niveau dat we van onze studenten verwachten.

hbo-propedeusediploma

Een hbo-propedeuse met natuurkunde en wiskunde A of B op vwo-eindexamenniveau geeft toegang tot de studie.

Natuurkunde en wiskunde toelatingseisen

Voldoe je niet aan de natuurkunde- of wiskundetoelatingseisen? Er zijn meerdere instituten waarbij je deelcertificaten kunt behalen:

Let op: het bewijs dat je aan de natuurkunde- en/of wiskundetoelatingseis voldoet, moet uiterlijk 1 augustus bij de onderwijsadministratie van het AMC binnen zijn, anders kun je niet met de opleiding beginnen. Neem hierover contact op met de onderwijsadministratie van het AMC. 

* De Faculteit der Geneeskunde accepteert de  James Boswell examens niet. Er dient na het volgen van de cursus een CCVX voortentamen of een Staatsexamen gemaakt te worden.

Colloquium doctum

Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.

Het colloquium doctum voor Medische informatiekunde bestaat uit het behalen (of overleggen) van de volgende vwo-deelcertificaten: wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde, biologie, Engels en Nederlands.

Hier vind je meer informatie over het colloquium doctum.

Buitenlandse vooropleiding

Met een buitenlandse vooropleiding verloopt de toelating via een andere procedure; zie voor meer informatie onderstaande link.

Wanneer je buitenlandse vooropleiding onvoldoende blijkt te zijn voor de opleiding Medische informatiekunde, dan kun je mogelijk alsnog toelatingsexamen doen.

Meer informatie vind je hier.