Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Bachelor Onderwijswetenschappen

De bachelor Onderwijswetenschappen duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

Opbouw studie

 • Het eerste jaar

  Het eerste jaar is een basisjaar waarin je kennis maakt met het brede vakgebied van de Onderwijswetenschappen. Je volgt inleidende vakken op het gebied van onderwijs en opvoeding, maar ook de vakken als Curriculumstudies, Instructie en leren, Beleid en organisatie van onderwijs en hulpverlening en vakken gericht op Methodenleer en statistiek. Een deel van de vakken volg je samen met pedagogiek studenten.  In een kleine werkgroep van ongeveer 16 studenten ga je dieper op de stof in en leer je allerlei academische vaardigheden.

  Je hebt zo'n 12 contacturen per week, de rest besteed je aan zelfstudie en opdrachten. Vanaf het eerste jaar ga je je ook oriënteren op de praktijk en het werk dat je kunt gaan doen.

  Na het eerste semester kiezen voor Pedagogische wetenschappen en/of Onderwijswetenschappen

  Doordat je uitgebreid kennismaakt met de vakgebieden van Onderwijswetenschappen en Pedagogische wetenschappen, kun je na het eerste semester van het eerste jaar nog overstappen naar Pedagogische wetenschappen of besluiten beide studies te volgen.

 • Het tweede en derde jaar

  In het tweede en derde bachelorjaar krijg je vakken als The Future of Life, Learning and technology, Onderwijsinnovatie , Schoolorganisatie, Globalisation, Education policy and change, en Onderwijsbeleid.

  Aan het einde van jaar 2 ga je met het vak Beroeps- en veldoriëntatie kijken waar je als onderwijswetenschapper kunt gaan werken. Een deel van de opleiding vul je zelf in met keuzevakken. Je kunt kiezen voor vakken die aansluiten bij je interesse en je programma verdiepen of verbreden. Ook een bachelorstage is een mogelijkheid voor je keuzeruimte; daarin verbind je theorie en praktijk.

  Je sluit de bachelor af met een onderzoek en een literatuurscriptie. Na succesvolle afronding ontvang je het bachelordiploma Onderwijswetenschappen en de titel Bachelor of Science (BSc).

 • Onderwijsvormen

  Je hebt onderwijs in verschillende onderwijsvormen.

  • Sommige vakken bestaan voornamelijk uit (interactieve) hoorcolleges.
  • In andere vakken werk je individueel of in groepjes aan opdrachten.
  • In het eerste jaar volg je werkgroepen waarin je discussieert over de leerstof in groepen van ongeveer 16 studenten. Je maakt opdrachten, schrijft werkstukken en adviezen en houdt presentaties.

  De meeste vakken worden afgesloten met een of meerdere toetsen, bijvoorbeeld een of twee schriftelijke (deel)tentamens, een opdracht of een presentatie.

  De bachelor Onderwijswetenschappen aan de UvA is een kleinschalige opleiding met een informele sfeer en veel persoonlijk contact met docenten.

 • Hoeveel uur studeer ik per week?
  • Studielast per week: 40 uur
  • Onderwijs per week: 12 uur (eerste jaar), 8-10 uur (tweede en derde jaar)
  • Zelfstudie per week: 25-30 uur

Studiebegeleiding- en advies

 • Bindend studieadvies (BSA)

  Alle eerstejaarsstudenten krijgen een Bindend studieadvies (BSA). Met dit advies stelt de opleiding vast in hoeverre een student aan het einde van het eerste studiejaar daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt. Het aantal punten dat een student moet halen om een positief studieadvies te krijgen ligt op 42 EC.

  • Gedurende het eerste jaar krijgen alle studenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  • Studenten die aan het einde van het eerste studiejaar het aantal benodigde studiepunten (of meer) hebben behaald om een positief studieadvies te krijgen, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de drie daaropvolgende studiejaren niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. 
 • Studiebegeleiding

  Om de overstap naar de universiteit te vergemakkelijken, neem je tijdens je eerste jaar deel aan een werkgroep. Je werkt dan met zo'n achttien andere eerstejaarsstudenten en onder leiding van een (jonge) docent. Zo leer je je studiegenoten snel kennen en krijg je inzicht in allerlei nuttige studentenzaken. Je werkgroepdocent is ook je mentor.

  Bij de studieadviseurs kun je terecht met vragen over toelatingseisen, studiefinanciering, studieoriëntatie wanneer je twijfelt over je studiekeuze, studieplanning, vrijstellingen, universitaire regelgeving en studieproblemen. Daarnaast kun je ook bij hen terecht wanneer je juist behoefte hebt aan meer uitdaging en verdieping.

Keuzevakken en extra mogelijkheden

Je kunt je studie deels zelf vormgeven met keuzevakken of een minor. Wil je meer uit je studie halen, dan kun je bijvoorbeeld een periode naar het buitenland of deelnemen aan het Honourstraject.

 • Internationaal studeren

  De UvA neemt intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. Docenten en hoogleraren van de opleiding hebben veel contacten met buitenlandse collega’s.

  Je kunt bij het Coördinatiepunt Internationalisering POW informeren naar de mogelijkheden. Zo kun je in Londen, Stockholm of Berlijn gaan studeren om je keuzevakken te behalen. Ook zijn studenten Onderwijswetenschappen in Tanzania geweest om daar het aidsvoorlichtingprogramma in educatief materiaal om te zetten. 

  Meer informatie vind je op Studeren in het buitenland.

 • Minor en keuzevakken

  Je hebt de mogelijkheid om je studie deels naar eigen inzicht in te vullen.

  • Keuzeruimte: je hebt in het derde jaar keuzeruimte in je programma. Je kunt kiezen om je verder te verdiepen in het onderwijs door bijvoorbeeld keuzevakken te volgen zoals Onderwijs in ontwikkelingslanden of Onderwijsrecht. Om je interesses te verbreden kun je ook vakken kiezen buiten het vakgebeid van de onderwijskunde. Denk bijvoorbeeld aan vakken als Arbeids- en organisatiepsychologie of Human Resources Management.
  • Minor: ook kun je kiezen om je keuzevakken te combineren in een minor: een samenhangend onderwijsprogramma van 30 studiepunten. Je volgt dan extra vakken. Op die manier kun je je specialiseren in een richting die precies aansluit bij je persoonlijke interesse en talenten zoals een minor Communicatiewetenschap, Ontwikkelingspsychologie of Bestuurskunde.

  Als je meer praktische ervaring wilt opdoen, kies je voor een bachelorstage.

 • Honourstraject

  Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Als aanvulling op je bachelor Onderwijswetenschappen kun je deelnemen aan het Honourstraject.

  Het Honourstraject bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (30 studiepunten) die je tijdens je bachelor volgt.

  Het accent ligt op verdieping van je eigen vakgebied en op verbreding daarvan, door interdisciplinaire elementen in het programma. Bij succesvolle afronding krijg je op het bachelordiploma een vermelding van het honourstraject.