Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Oudheidwetenschappen
Vergelijk

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Docent-tutor

Iedere student van de Faculteit der Geesteswetenschappen krijgt in de propedeuse een van de docenten als tutor toegewezen. Dit tutoraat is gekoppeld aan een vak in het eerste semester en loopt hierna door tot het einde van de bachelor. De docent-tutor begeleidt je bij en adviseert je over de inhoudelijke studiekeuzes, het onderwijsprogramma en de studievoortgang.

Studieadviseur

Met algemene vragen over toelatingseisen, vrijstellingen en keuzemogelijkheden binnen de studie, kun je terecht bij de studieadviseur. Via de onderwijsbalie kun je een afspraak maken (zie: Contact opleiding). Bij problemen van meer persoonlijke aard kan de studieadviseur je doorverwijzen naar een studentendecaan.

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Oudheidwetenschappen kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.