Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Pedagogische wetenschappen
Vergelijk

Thema: Internationale Dag van de Statistiek

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Statistiek op 20 oktober vertellen docenten en studenten van de Research master Child development and education waarom statistiek en onderzoek een belangrijke rol hebben binnen de bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Universitaire Pabo van Amsterdam, het vakgebied Pedagogische en Onderwijswetenschappen en in de maatschappij als geheel.

Annette van Maanen

Kennis van statistiek is van groot belang voor academisch opgeleide pedagogen, onderwijskundigen en leerkrachten. Niet alleen heb je statistiek nodig on analyses te kunnen uitvoeren als je zelf onderzoek gaat doen, maar ook om onderzoeksresultaten uit het vakgebied goed te kunnen begrijpen en interpreteren is statistiekkennis essentieel. Na je studie zul je als professional in het onderwijs, of als onderwijskundige of pedagoog in de praktijk, beslissingen moeten nemen over een in te voeren onderwijsmethode, beleid of een behandeling, en dan is het belangrijk om te weten in hoeverre de effectiviteit hiervan wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

Het vak Beschrijvende statistiek biedt een eerste kennismaking met de statistiek, waarbij theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden, en toegepast in opdrachten die je in werkgroepen en zelfstandig gaat uitvoeren. Je zult hierbij zelf ervaren dat statistiek niet alleen nuttig, maar ook heel leuk kan zijn!

Annette van Maanen, vakcoördinator Beschijvende statistiek

Yoni Geerlings

Tijdens de Research Master Child Development and Education heb ik ontdekt hoe leuk onderzoek doen is; kennis vergaren, niet alleen door boeken en artikelen te lezen, maar door zélf testen uit te voeren. Daadwerkelijk nieuwe dingen ontdekken!

Ik hoop als werkgroepdocent en -coördinator van het Methoden en Technieken (M&T) onderwijs studenten te motiveren en inspireren voor onderzoek. Door zowel statische, methodologische en praktische kennis op te doen, is het mogelijk om de kloof tussen de praktijk en de wetenschap te overbruggen. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan maatschappelijke vooruitgang!

Yoni Geerlings, werkgroepdocent en -coördinator M&T onderwijs

Olmo van der Mast

Statistiek en onderzoek zijn belangrijke middelen die veel en steeds meer gebruikt wordt om beleid vorm te geven, op veel verschillende fronten. Denk maar aan de huidige coronacrisis, waarin (statistisch) onderzoek een grote rol speelt in het beleid van de Nederlandse overheid, en vele andere landen. Zo ook krijgen onderzoek en statistiek een steeds meer prominente rol in het beleid op het gebied van onderwijs en pedagogiek. Wanneer je dus bezig gaat met onderzoek en statistiek, investeer je in waardevolle vaardigheden en leer je om huidig beleid en onderzoek beter op waarde te kunnen schatten. En hoe vaardiger je hierin raakt, des te leuker het wordt! 

Olmo van der Mast, werkgroepdocent

Hannah Boll

Statistiek is essentieel binnen het onderwijs! Statistische gegevens zijn onder andere nodig om inzicht te krijgen in de effectiviteit van interventies die wij aanbieden en om aan te tonen welke interventies het best werken. Tijdens het diagnostisch proces is statistiek ook zeker onmisbaar. Het geeft ons de mogelijkheid om conclusies te trekken en verbanden te onderzoeken die ons interesseren. Soms krijg je een hele andere uitkomst dan je had verwacht en dit maakt het proces erg interessant en uitdagend. Met statistiek kunnen we binnenkort gaan vaststellen wat de effecten zijn geweest van de sluiting van de basisscholen. Dit onderzoek kan erg interessante gegevens opleveren!

Hannah Boll, student Research master Child development and education

Lotte Peetz

Mijn naam is Lotte Peetz. Ik zit in mijn tweede jaar van de Research Master Child Development & Education aan de Universiteit van Amsterdam. Onderzoek naar kinderen spreekt mij aan omdat het mij de kans biedt bij te dragen aan de maatschappij. Wat mij vooral bevalt aan het onderzoek binnen de research master is de vrijheid die je wordt geboden om te focussen op veel verschillende onderwerpen. Om onderzoek kracht bij te zetten, is statistiek echter van essentieel belang. Data-analyse en statistiek bieden de mogelijkheid om data om te zetten in tastbare en verdedigbare resultaten, welke vervolgens kunnen bijdragen aan verbeterd beleid betreffende de ontwikkeling en educatie van kinderen.

Lotte Peetz, student Research master Child development and education

Andere thema's

Een overzicht van andere actuele thema's die raken aan het vakgebied van de bachelor Pedagogische wetenschappen vind je hier.

Terug naar het Open Huis van de bachelor Pedagogische wetenschappen