Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Marcel Hanegraaff

BSc Politicologie

‘Aan het eind van de module ben ik altijd heel trots als studenten een origineel paper hebben geschreven op basis van hun eigen ideeën.’

Marcel Hanegraaff is universitair docent bij de afdeling Politicologie.

Marcel Hanegraaff
Marcel Hanegraaff, door Jeroen Doomernik

Welk(e) vak(ken) geef je?

‘Ik geef een keuzevak over mondiale niet-statelijke actoren, waarbij we kijken naar de lobbywereld en de manieren waarop bedrijven, georganiseerde burgers en non-gouvernementele organisaties politieke processen wereldwijd proberen te beïnvloeden. Ik geef ook college over het opzetten van onderzoeken en het gebruik van statistieken tijdens het tweede jaar. Aan het eind van de module ben ik altijd heel trots als studenten, soms tot hun eigen verrassing, een origineel paper hebben geschreven op basis van hun eigen ideeën en tegelijkertijd statistische vaardigheden hebben geleerd.’

Wat wil je studenten meegeven?

‘Ik moedig studenten aan om zowel binnen als buiten de collegezaal vraagtekens te zetten bij mijn standpunten. Deze benadering betekent dat mijn deur altijd open staat: studenten kunnen elk moment langskomen om een paper, een idee of iets anders te bespreken. Voor mij hoort dit bij het plezier van doceren: jonge mensen zichzelf zien uitdagen en vervolgens zien groeien als mens.

Als coördinator Professionele vaardigheden en professionele oriëntatie denk ik na over manieren om de afstand tussen het studentenleven en het arbeidsleven te verkleinen. We experimenteren bijvoorbeeld met manieren om de niet-wetenschappelijke schrijfvaardigheid en leiderschapsvaardigheden van studenten te ontwikkelen. Hoewel academische vorming het hoofddoel van de opleiding vormt, vind ik het belangrijk dat we studenten ook laten zien hoe zij hun wetenschappelijke kennis kunnen gebruiken in de beroepspraktijk.’     

Waar gaat je eigen onderzoek over?

‘Mijn onderzoeksgebieden zijn lobby’s en belangengroepen, internationale politiek en onderzoeksmethoden. Ik heb onlangs een beurs gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om onderzoek te doen naar het vermogen van belangengroepen in de Europese Unie om de politieke agenda te bepalen. Ik voel me bevoorrecht dat ik de kost kan verdienen met wat ik het liefste doe: observeren, analyseren, schrijven over politiek en discussiëren met studenten over mijn ideeën en bevindingen.’