Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

'Ga studeren wat je écht wilt, en laat je niet leiden door de mening van anderen. '

Donna, student Psychologie

Na een paar maanden Communicatiewetenschap gestudeerd te hebben, wist Donna het helemaal zeker: ze wilde niets liever dan Psychologie studeren. Ze stopte met Communicatiewetenschap en schreef zich direct in. Geen moment spijt heeft ze gehad van haar keuze en ze raadt aankomend studenten dan ook aan: ‘Ga studeren wat je écht wilt, en laat je niet leiden door de mening van anderen. Ik vond het jammer dat ik destijds niet gelijk mijn gevoel heb gevolgd.’

Interview Donna - Studenten Vertellen - Psychologie

Universitaire manier van studeren

‘In de vierde klas van de middelbare school deed ik mee aan een Honourstraject van de Universiteit Leiden. Ik volgde college en diende thuis literatuur te bestuderen. Deze universitaire manier van studeren paste toen al veel beter bij me dan de manier waarop het er op de middelbare school aan toegaat. Ik vind het prettig om mijn eigen studeertijd in te plannen. De hoge mate van zelfstandigheid heeft voor mij de doorslag gegeven om naar de universiteit te gaan en niet naar het hbo. Daarnaast wist ik ook al vrij zeker dat ik naar de Roeterseilandcampus van de UvA wilde. Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam en ken de stad dus goed. Deze campus sprak me niet alleen aan vanwege de gunstige ligging, maar ook vanwege de gezellige sfeer die er hangt (en de goede coffee corners natuurlijk!).’

Toch sloeg de twijfel toe…

‘Mijn omgeving zette vraagtekens bij mijn initiële keuze voor Psychologie, met name omdat zij zich afvroeg wat ik ermee ging doen (vooral de onzekere arbeidsmarkt toentertijd was daar debet aan). Daarom heb ik In de laatste twee jaar van de middelbare school ook open dagen van andere studies bezocht op verschillende universiteiten. Ik overwoog andere studies zoals Sociologie en Communicatiewetenschap. Na het bezoeken van de open dag Communicatiewetenschap op de UvA dacht ik dat ik mijn plek gevonden had. Een studie over enerzijds de menselijke psyche en de actuele media anderzijds zou mij verzekeren van een interessant studieveld, en mét een goed baanperspectief. Helaas merkte ik al na drie maanden dat de studie veel meer gericht was op media dan op de menselijke geest. Ik vond er niet de psychologische diepgang die ik zocht.’

Terug bij mijn eerste keuze: Psychologie

‘Na drie maanden stopte ik met Communicatiewetenschap en heb ik me direct ingeschreven voor Psychologie. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze en wil aankomend studenten dan ook aanraden: ga studeren wat je écht wilt, en laat je niet leiden door de mening van anderen.

Bedenk echter goed: Psychologie is allesbehalve een pretstudie. Je hebt in de eerste twee jaar veel tentamens en de studiestof bestaat uit honderden pagina’s Engelstalige literatuur. Het is dus wel echt een voorwaarde dat je de readers en boeken goed bijhoudt. Gemiddeld ben ik hier ongeveer vier uur per dag mee bezig, ook in het weekend. Gelukkig worden lastige onderwerpen behapbaar gemaakt door ze uitgebreid te bespreken in de werkgroepen en door digitale weekopdrachten te maken. Na het maken van deze opdrachten krijg je meteen feedback op je foute antwoorden, zodat je je optimaal kunt voorbereiden op de tentamens. Bovendien kun je de docenten voor een uitgebreide uitleg mailen of ze tijdens de colleges benaderen. Voor statistiek zijn er zelfs extra werkgroepen waar je in kleine klasjes intensief met de stof aan de slag kunt gaan. Ik ben nooit heel sterk in statistiek geweest, maar door deze lessen ben ik het wel een stuk leuker gaan vinden!’

Extra uitdaging tijdens de studie

‘Studenten die goede resultaten behalen en nog meer uitdaging willen naast het reguliere programma kunnen meedoen aan het Honoursprogramma. Je komt dan in een aparte werkgroep wekelijks twee uur bijeen om verschillende onderwerpen binnen de Psychologie uitgebreid te behandelen en hierover te discussiëren. Het voornaamste doel van het traject is om niet blindelings de gangbare theorieën voor waar aan te nemen en uit je hoofd te leren, maar om kritisch na te denken over de verschillende visies die binnen de wetenschap bestaan en dat helder onder woorden te kunnen brengen. Door te oefenen met het schrijven van essays over onderwerpen als ‘de vrije wil’ leer je helder te argumenteren en ontwikkel je jezelf tot een nieuwsgierig en kritisch student. Deze beschouwende kant spreekt me erg aan en ik overweeg dan ook om te bekijken of ik volgend jaar de studie Filosofie naast Psychologie zou kunnen doen.’

Studeren en daarna: specialiseren

‘Ik heb het ontzettend naar mijn zin op de UvA en weet zeker dat ik nu wel de juiste keuze heb gemaakt. In het eerste jaar behandel je ontzettend veel verschillende invalshoeken van de Psychologie, en er zal altijd wel een specialisme zijn waar jouw interesse het meest naar uitgaat. Ik vond bijvoorbeeld het vak Inleiding in de Psychologie bijzonder interessant, aangezien alle invloedrijke stromingen en de bekendste theorieën binnen de Psychologie uitgebreid aan de orde komen. Ontwikkelingspsychologie vond ik juist weer wat minder interessant, omdat ik niet zoveel met jonge kinderen heb. Aangezien ik pas eerstejaarsstudent ben en nog niet alle inleidende vakken heb gehad kan ik nog niet precies zeggen welke afstudeerrichting ik zal kiezen in het derde jaar. Maar het is echt niet zo dat je met de studie Psychologie alleen maar therapeut of behandelaar zou kunnen worden, zoals sommigen misschien denken.

Een goede tip is dan ook om tijdens de studie vooral te blijven onderzoeken waar je interesses en kwaliteiten liggen. Praat er veel over met medestudenten (en anderen) om een helder beeld te krijgen van wat je zou willen. Momenteel gaat mijn voorkeur uit naar Klinische Neuropsychologie. Deze specialisatie bestudeert de link tussen hersenactiviteit en daaruit voortkomend gedrag. Het lijkt mij persoonlijk ontzettend interessant om vervolgonderzoek te doen naar de langetermijneffecten van meditatie op het brein: voor zover ik weet staat dergelijk onderzoek nog relatief in de kinderschoenen.’