Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Toekomstperspectief

Psychologie

Beroepen

Het is mogelijk om na afronden van een bachelor Psychologie de arbeidsmarkt op te gaan. Voor veel functies wordt echter ook een afgeronde master gevraagd. Afgestudeerden met een masterdiploma op het gebied van de psychologie komen in veel verschillende functies terecht, afhankelijk van de in de master gekozen richting:

 • basispsycholoog in de geestelijke gezondheidszorg
 • personeelsfunctionaris
 • trainer
 • sportpsycholoog
 • testontwikkelaar
 • adviseur/consultant
 • voorlichter

Mogelijke werkgevers en werkvelden zijn:

 • organisatieadviesbureaus
 • marketing- en onderzoeksbureaus
 • het bedrijfsleven
 • de geestelijke gezondheidszorg, als behandelaar of psychodiagnosticus
 • het onderwijs

De arbeidsmarkt 

Volgens landelijk onderzoek (SEO Studie en Werk, 2015) vindt ongeveer 55% van de afgestudeerde psychologen een functie op academisch niveau binnen anderhalf jaar na afstuderen in de master. Dat aantal is vergelijkbaar met andere grote opleidingen als economie en rechten. Psychologie staat daarmee in het midden van alle opleidingen.

Uit onderzoek naar onze eigen afgestudeerden komt naar voren dat van onze afgestudeerden in 2014-2015 iedereen een betaalde baan heeft (100%), en de grote meerderheid daarvan op HBO of academisch niveau (92%). De zoekduur wisselde per specialisatie en varieerde van drie tot vier maanden.

Tekort aan psychologen?

In de media staan verschillende beweringen over het aantal psychologen: soms wordt beweerd dat er teveel zijn, soms juist dat er te weinig zijn. Van belang is te bedenken dat bij “psychologen” vaak alleen gedacht wordt aan de psychologen die werken als therapeut. Deze psychologen hebben na hun master Psychologie een vervolgopleiding gedaan: de tweejarige opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Ze zijn dan GZ-psycholoog. Aan GZ-psychologen is een tekort. Dat komt doordat het aantal opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen ontoereikend is voor de vraag.

Er is dus geen tekort aan psychologen die niet in de geestelijke gezondheidszorg werken, maar de baanvooruitzichten zijn prima in orde. De voorspellingen voor baankansen op de wat langere termijn zijn bovendien optimistisch. Er zijn meer banen voor psychologen door groei van de sector en door toenemende vergrijzing. Bovendien zien we door de internationalisering van de opleiding toenemende baanmogelijkheden. (zie het rapport van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt uit 2017).