Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In gesprek met een internationaal jurist

‘Bij het schrijven van juridische teksten gaat het om taal’

Als internationaal jurist vertegenwoordig je Nederland in internationale onderhandelingen. Een interview met een internationaal jurist die actief is in de EU.

Minimaal 1 week per maand in het buitenland

‘Ik houd me vooral bezig met milieu- en natuurverdragen. Voor mijn werk ben ik minimaal een week per maand in het buitenland. Na een Nederlands delegatieoverleg is er vaak overleg met andere EU-landen. We proberen dan de posities van verschillende landen op elkaar af te stemmen. Onderhandelingen met de rest van de wereld gebeurt vaak in werkgroepen en in de wandelgangen. In Nederland is mijn dag onoverzichtelijk: post en e-mail checken, overleggen met vertegenwoordigers van andere departementen of met collega-juristen uit het buitenland en juridische adviezen schrijven.’

Het gaat om taal

‘Bij het schrijven van juridische teksten, of het nou gaat om verdragen of wetten, gaat het om taal. Dat wil zeggen dat het om woorden en vooral ook leestekens gaat. Het plaatsen of het weghalen van een komma kan de betekenis van een tekst veranderen. Soms zelfs zodanig dat een partij in de onderhandelingen zich niet meer in de tekst kan vinden.’

European parlement

Inzicht in culturele en politieke achtergronden

‘Belangrijke vaardigheden van een internationaal jurist zijn het beheersen van vreemde talen als Engels en Frans. Ook is het belangrijk dat je inzicht hebt in culturele en politieke achtergronden van de landen van je onderhandelingspartners. Beide helpen je om zo veel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen op de onderhandelingen en op de onderhandelingspartners.’