Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Russische en Slavische studies
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

In de bachelor Russische en Slavische studies bestudeer je de Russische, Poolse, Servisch/Kroatische of Tsjechische taal, verdiep je je in de fascinerende Oost-Europese geschiedenis, cultuur en literatuur en leer je over actuele maatschappelijke ontwikkelingen in dit gebied.

Uniek in Nederland: dubbele major

Aan de UvA heb je als student in de taal-, cultuur- en regiostudies de mogelijkheid om naast je bachelor (180 EC) een tweede talenmajor te volgen (72 EC). Deze tweede major versterkt het interdisciplinaire karakter van je opleiding en geeft je een voorsprong op de arbeidsmarkt. De mogelijkheid van een tweede talenmajor is uniek in Nederland.

Meer over de dubbele talenmajor

Opbouw programma

De opleiding start met een intensief taalverwervingsprogramma. Je kiest tussen Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch of Tsjechisch. Daarnaast volg je colleges over (cultuur)historische en hedendaagse ontwikkelingen in Rusland en Oost-Europa. Binnen het programma kies je voor een major. In de major verdiep je je kennis van de cultuur, literatuur, taal en regio van jouw keuze. De opleiding biedt ruimte voor eigen invulling. Je kiest bijvoorbeeld voor een minor, een stage, of je studeert een semester aan een buitenlandse universiteit.

 • Het eerste studiejaar

  In het eerste studiejaar oriënteer je je op het vakgebied. Je legt een goede basis van talige, culturele en maatschappelijke kennis.

  • Je kiest één taal: het Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch of Tsjechisch. Als je het aankunt mag je ook twee talen tegelijk studeren. Je volgt elke week intensief taalverwervingsonderwijs zodat je de taal van je keuze snel oppakt.
  • Ook volg je colleges Russische en Oost-Europese cultuurgeschiedenis, literatuur, politiek en taal. Je krijgt inzicht in actuele problemen en hun historische achtergrond.
  • Daarnaast sta je stil bij belangrijke vragen als ‘wat is wetenschap?’ of ‘waar komt mijn vakgebied eigenlijk vandaan?’ en ‘wat maakt een onderzoeksvraag maatschappelijk relevant?’ Dit doe je in grotere hoorcolleges.
  • In praktijkgerichte colleges leer je de vaardigheden die horen bij het doen van literatuur-, regio- en taalkundig onderzoek.
  • Na het eerste jaar beheers je de basis van het Russisch, Pools, Servisch/Kroatisch of Tsjechisch en ben je een aanstormend geesteswetenschapper met gedegen talige en culturele kennis van Rusland en Oost-Europa.
 • Het tweede en derde studiejaar

  Na je eerste jaar zet je de volgende stap met een major:

  • Russisch
  • Pools
  • Servisch/Kroatisch, of
  • Tsjechisch

  In de major verdiep je je kennis van de cultuur, literatuur, taal en regio van jouw keuze. Dit doe je aan de UvA én tijdens een studiestage in Rusland of Oost-Europa.

  • Je brengt je taalkennis tot een hoog niveau.
  • Je leert de bredere talige en culturele verbanden zien en krijgt inzicht in het functioneren van Rusland en Oost-Europa.
  • Je leert actuele ontwikkelingen historisch duiden en je gebruikt (literaire en andere) bronnen in de doeltaal om complexe vragen over de regio te beantwoorden.

  In het tweede jaar brengen onze studenten een heel semester in het buitenland door, om hun taalvaardigheid op een hoger niveau te tillen en om hun kennis over de regio ter plaatse te verdiepen. Voor Russisch gaat het om Moskou of St-Petersburg, voor Pools om Wrocław, voor Servisch/Kroatisch trekken de studenten naar Belgrado of Zagreb, voor Tsjechisch naar Praag.

  Je sluit de bachelor af met een afstudeertraject van 18 studiepunten, waarvan 12 punten bestemd zijn voor je afstudeeronderzoek naar een thema van jouw keuze.

 • Minor en keuzeruimte

  In het tweede en derde jaar van de opleiding krijg je 30 studiepunten (EC) om naar eigen inzicht in te vullen. Hiervoor heb je meerdere opties. We raden je aan om – in plaats van losse keuzevakken – te kiezen voor een van onderstaande mogelijkheden.

  Minor

  Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 30 EC. Een minor is niet verplicht, maar kan een goede voorbereiding zijn op een master of een bepaald beroep. 

  Zo kun je met de minor East European Studies je kennis aanvullen op het terrein van de Oost-Europese economie en internationale betrekkingen. Studenten met talige interesse raden wij aan hun keuzeruimte te besteden aan taalverwerving in een andere Slavische taal dan de hoofdtaal. Je ontwikkelt je zo tot een specialist met brede regio-expertise.

  Minor Educatie

  Als je hoofdtaal Russisch is, dan kun je tijdens je bachelor een lesbevoegdheid behalen. Je volgt dan de minor Educatie (30 EC), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school waar Russisch gegeven wordt. Samen met je bachelordiploma krijg je dan een tweedegraads lesbevoegdheid in het schoolvak Russisch.

  Wanneer je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een masterprogramma op je vakgebied en daarna de master Lerarenopleiding Russisch (30 EC). Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, dan is de lerarenopleiding na je master 60 EC.

 • Stage lopen en internationaal studeren

  Het is mogelijk tijdens de studie stage te lopen en een periode in het buitenland te studeren.

  Stage lopen

  In je keuzeruimte kun je ook stage lopen. Tijdens een stage doe je werkervaring op. Je krijgt een indruk van de mogelijkheden binnen een organisatie en ontdekt welk soort werk bij jou past. Studenten Russische en Slavische studies volgen stage als, bijvoorbeeld:

  • projectmedewerker bij het Nederlands Instituut in Petersburg;
  • junior onderzoeker of diplomatiek medewerker bij ambassades en consulaten in Rusland en Oost-Europa of bij de NAVO;
  • redacteur en tolk bij het Nationaal Ballet in Amsterdam; 
  • verslaggever bij het Parool.

  Internationaal studeren

  We raden je sterk aan om tijdens je studie ook onderwijs in Rusland of Oost-Europa te volgen. Naast de studiestage in het buitenland in je tweede jaar kun je bijvoorbeeld ook je scriptie schrijven in het land van jouw doeltaal. Daarnaast kun je een zomercursus in het buitenland volgen om je taalkennis te verdiepen. Onze studenten nemen bovendien regelmatig deel aan vrijwilligers- of ngo-projecten in Oost-Europa.

  Je kunt voor een buitenlandverblijf diverse beurzen krijgen, onder meer op grond van culturele verdragen die Nederland heeft met de regio. Daarnaast heeft de opleiding zelf samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten in Rusland, Kroatië, Polen en Tsjechië.

  Studenten uit het buitenland volgen op hun beurt colleges bij de UvA. Je maakt, zeker in de Engelstalige vakken, soms dus deel uit van een international classroom.

 • Honoursprogramma

  Studenten die naast het reguliere onderwijs een extra uitdaging zoeken, kunnen het honoursprogramma volgen.

  Wie komen in aanmerking?

  • Studenten die hun propedeuse in één jaar afronden met gemiddeld een 7,5 of hoger kunnen - na selectie - worden toegelaten tot een honoursprogramma in het tweede en derde jaar van hun bacheloropleiding.
  • De aanmelding voor de selectie start in het tweede semester van je eerste studiejaar.

  Studenten die het honoursprogramma met succes afronden, krijgen hiervan een vermelding op het supplement van hun bachelordiploma.

 • Tijdsbesteding en toetsvormen

  De bachelor Russische en Slavische studies duurt drie jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester is opgebouwd uit twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. Een studiejaar omvat 60 studiepunten (EC).

  Als bachelorstudent ben je zo'n 42 uur per week met de studie bezig. Je besteedt ongeveer 12 uur per week aan colleges. De rest van de tijd ben je bezig met zelfstudie (voorbereiding op colleges, werkstukken en tentamens).
  •    Tijdens hoorcolleges licht de docent de literatuur toe die je van tevoren hebt bestudeerd.
  •    Tijdens werkcolleges werk je intensief samen met je medestudenten, maak je opdrachten en houd je presentaties.
  •    Toetsen bestaan uit schriftelijke of mondelinge tentamens, presentaties, blogposts, werkstukken of referaten. De resultaten van de toetsen vormen samen het eindcijfer van het vak.

  Tijdens je studie krijg je een docent-tutor aangewezen die samen met de studieadviseur begeleiding aan zal bieden om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten. Binnen het eerste jaar dien je namelijk 48 studiepunten te halen, anders krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA).

UvA Studiegids

Het studieschema en een uitgebreide beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

Studeren in deeltijd

Je kunt de UvA-bachelor Russische en Slavische studies ook in deeltijd volgen. Er is geen apart deeltijdprogramma: je volgt dezelfde colleges als de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten halen 36 studiepunten per jaar. De studieduur is maximaal zes jaar, afhankelijk van eventuele vrijstellingen voor keuzevakken.