Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Scandinavië studies
Opslaan in favorieten

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Docent-tutor

Voor de eerstejaarsstudenten is de docent-tutor het eerste aanspreekpunt bij de opleiding. In je loop van het eerste jaar heb je twee gesprekken met je docent-tutor over je studievoortgang.

Studiebegeleider

Voor tweede- en derdejaarstudenten heeft de opleiding een studiebegeleider, bij wie je met vragen over onderdelen van het studieprogramma terecht kunt. Dit kan gaan om de verplichte vakken, keuzevakken of minor, of het verblijf in een Scandinavisch land.

Bij Scandinavië studies is Tanja Bouwman zowel de tutor als de studiebegeleider.

Studieadviseur

Voor meer algemene vragen over bijvoorbeeld studieplanning en -vertraging en bij twijfel over je studiekeuze, kun je terecht bij de studieadviseur. Via de onderwijsbalie kun je een afspraak maken (zie: Contact opleiding).

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Scandinavië studies kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.