Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Sociale geografie en Planologie
Vergelijk

Online open dag

Wil je weten of deze studie echt bij je past? Ontdek het via de onderstaande informatie en activiteiten.

Houd me op de hoogte

In het voor- en najaar kun je Meet & Ask-sessies bijwonen per studie en/of proefcolleges volgen. Wil je per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuws en de aankomende (live) events? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

Maak kennis met Sociale geografie & Planologie

Bekijk de video met docent Willem Boterman en student Noor Vrind.

Wat is Sociale geografie en Planologie?

Universitair docent Mendel Giezen legt uit wat de studie Sociale geografie en Planologie inhoudt en wat voor beroep je kunt uitoefenen na deze opleiding.

Voorlichting door de opleidingsdirecteur

Opleidingsdirecteur Dr. Hebe Verrest vertelt meer over de opleiding Sociale geografie en Planologie.

Minicollege van een geograaf

Kijk naar een minicollege van geograaf Crelis Rammelt.

Is de stad straks alleen nog voor de rijken?

Gentrificatie is een hip woord voor de verandering die steden ondergaan. Stadsgeograaf Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam vertelt je in dit college wat de gevolgen daarvan zijn en waarom het niet de hippe koffiezaakjes zijn die dit veroorzaken.

Verken je campus

Waar ga je straks studeren? Bekijk je campus online op de interactieve kaart. Of kom langs op locatie en doe de campustour via onze campustour-app.

Iris Heerschop
Derdejaarsstudent
Hoi, ik studeer Sociale geografie en Planologie. Heb je vragen over de opleiding?
Stuur me een bericht via Instagram
Jelte de Boer
Derdejaarsstudent
Hoi, ik ben Jelte en ik zit in mijn derde jaar. Heb je hulp nodig bij je studiekeuze?
Stuur me een bericht via Instagram

Veelgestelde vragen

 • Hoe ziet de belasting er in het eerste jaar uit?

  Het programma is voltijds. In het eerste jaar heb je 14 contacturen in de week en wordt er 28 uur zelfstudie van je gevraagd (lezen en schrijven zijn belangrijke vaardigheden). Ons jaar bestaat uit zes blokken. De blokken 1,2,4 en 5 bestaan uit 6 onderwijsweken, 1 tentamenweek en 1 onderwijsvrije week.

 • Op welke dagen heb ik les en kan ik mijn bijbaan behouden?

  Het advies is om niet meer dan 8 uur te werken. De opleiding gaat uit van een dagelijkse (maandag t/m vrijdag) beschikbaarheid voor onderwijs.

 • Hoeveel keuzeruimte heb ik in deze opleiding?

  In het eerste jaar is er een vast programma. In het tweede jaar is er de keuze uit Geografie of Planologie. Studenten kunnen daarnaast kiezen uit 10 profileringsvakken waarmee ze meer dan een half jaar invullen en er is een ook nog half jaar vrije keuzeruimte. Verder is er de individuele keuze voor het scriptieonderwerp binnen de scriptieprojecten.

 • Wat kan ik worden met deze opleiding?

  Afgestudeerden komen terecht in onderzoeks- of beleidsfuncties binnen overheidsinstanties (ministeries, provincies en gemeenten), particuliere bedrijven (woningcorporaties, adviesbureaus, geografische informatietechnologiebedrijven, social enterprises), niet-gouvernementele organisaties (ontwikkelings- of milieuorganisaties, denktanks), in de journalistiek en in het (middelbaar) onderwijs.

  Volgens de carrièregids 'Kansrijke en minder kansrijke beroepen' staan  afgestudeerden van onze opleiding op nummer drie voor de kans op een baan; Nr. 3 Overheid Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening/planologie/milieu, stedenbouwkundigen (gemeenten).

   

   

 • Hoe groot is de opleiding?

  Er zijn 100-120 studenten in het eerste jaar. Meestal gelijk verdeeld tussen jongens en meisjes. De werkgroepen bestaan uit 20-30 studenten, afhankelijk van de docent en het vak.

   

 • Zijn de vakken in het Engels?

  De voertaal in ons programma is Nederlands en toetsen mag je altijd in het Nederlands maken. Echter, je komt door het programma heen steeds meer in aanraking met Engels. Vanaf jaar 1 zul je veelal Engelstalige literatuur lezen, vanaf jaar twee komen daar in meerdere vakken hoorcolleges in het Engels bij en later ook werkgroepen waar Engels de voertaal is.

 • Wat is het verschil tussen SGPL aan de UvA en aan de andere universiteiten in Nederland?

  Ook aan de Universiteit Utrecht (Sociale geografie en Planologie), Universiteit Groningen (Human geography and Planning) en de Radboud Universiteit (Geografie, Planologie en Milieu) kun je Sociale Geografie en Planologie studeren.

  De opleidingen houden zich allemaal bezig met mensen in relatie tot hun omgeving en hebben dan ook veel gemeenschappelijk. Er bestaan echter ook duidelijke (accent) verschillen tussen de opleidingen.

  Verschillen in grootte

  De opleidingen in Groningen en Utrecht zijn substantieel groter (meer dan 200 studenten) dan die in Amsterdam en Nijmegen (100-130 studenten). Het aantal studenten en de opzet van het programma betekenen dat Amsterdam gekenmerkt wordt door kleinschaligheid. De toegankelijkheid van docenten, de betrokken studieadviseurs en de actieve studievereniging zorgen ervoor dat je je snel thuis zult voelen. De kleinschaligheid gaat niet ten koste van ons aanbod aan keuze- en specialisatievakken (zie hieronder)

  Verschillen in voertaal

  De opleiding in Groningen is volledig Engelstalig. De andere drie opleidingen zijn Nederlandstalig alhoewel je ook daar Engelstalige vakken kunt volgen. In Amsterdam besteden we veel aandacht aan Nederlandse taalvaardigheid maar ook je Engelse taalvaardigheden worden versterkt. In het eerste jaar zul je vooral Engelse literatuur lezen, terwijl er in het tweede jaar ook hoor- en weer later werkcolleges in het Engels zijn. Je maakt je toetsen in het Nederlands op die in één vak na.

  Verschillen in inbedding

  Sociale Geografie en Planologie in Amsterdam is sociaal en intellectueel ingebed bij de sociale wetenschappen en dat is anders voor de andere opleidingen waar het ingebed is bij ruimtelijke wetenschappen of beleidswetenschappen. Dat betekent dat we in onze inhoudelijke en methodologische benaderingen veel gebruik maken sociaalwetenschappelijke methoden en theorieën uit het eigen vakgebied maar ook uit aanpalende gebieden zoals culturele antropologie, politicologie of sociologie.

  Voor de specialisatie sociale geografie betekent het verder dat ruimtelijke maatschappelijke vraagstukken omtrent mondialisering, klimaatverandering en verstedelijking centraal staan. Er is veel aandacht voor aspecten van ruimtelijke ongelijkheid (op verschillende schaalniveaus) en voor processen van in- en uitsluiting, integratie en desintegratie, diversiteit en fragmentatie. Om zulke ontwikkelingen in wijken, steden, landen en regio’s te begrijpen, worden overeenkomsten, verschillen en relaties tussen plaatsen verkend en wordt bestudeerd hoe economische, culturele, politieke en sociale processen in de ruimte samenkomen. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan de rol die plaatsen zelf spelen in het vormen van deze processen en hoe dit bijdraagt aan plaats specifieke uitdagingen omtrent mondialisering, klimaatverandering en verstedelijking. Deze wisselwerking tussen ruimte en maatschappelijke processen ligt aan de basis van de geografische benadering in Amsterdam. 

  Onze specialisatie planologie kenmerkt zich door de wetenschappelijke bijdrage aan en reflectie op de ruimtelijke ontwikkeling, planning en ordening door een analytische benadering van de ruimtelijke werkelijkheid, gericht op de toekomst. Planologie is een wetenschap waarin kennis wordt toegepast om oplossingen voor ruimtelijke problemen te formuleren. De Amsterdamse planologie is nadrukkelijk een sociale wetenschap en zoekt het accent in een combinatie van een analytische en een op interventies gerichte benadering. Dat betekent dat meer dan naar planologische vaardigheden, zoals zonering of ruimtelijk ontwerpen, de aandacht gaat naar begrip van de interactie tussen sociaaleconomische processen en ruimtelijke inrichting en naar kritische analyses van interventies en het vanuit daar zoeken naar andersoortige oplossingen.

  Verschillen in Thematische profilering

  Groningen combineert vijf aandachtsvelden in de studie: economische geografie, vastgoedstudies, demografie, culturele geografie en planologie. In Nijmegen kiezen studenten tussen drie sporen: globalisering, verstedelijking en verduurzaming. In Utrecht ligt de nadruk op migratie, stadsgeografie, planning van duurzame steden en regionale geografie. In Amsterdam kies je na jaar één voor Sociale geografie of Planologie. Daarbinnen kun je je profileren op stadsgeografie, economische en financiële geografie, politieke geografie, planning van ruimte en mobiliteit, conflict en bestuur, milieu geografie en planologie, ontwikkelingsstudies en migratie.

 • Wat is veldwerk?

  Studenten doen veldwerk in meerdere vakken door hun studie heen. Daarmee leer je om geleerde onderzoeksmethoden toe te passen in de dagelijkse geografische praktijk. We beginnen daarmee op dag 1 van de studie.

  Het eerste jaar sluit je af met het vak Ruimtelijk Programmeren en Ontwerpen waarin je in een groep een door de gemeente aangedragen ruimtelijk probleem onderzoekt en daarvoor een oplossing bedenkt.

  In het tweede jaar ga je in het Leeronderzoek buiten de Randstad een sociaalgeografisch of planologisch probleem onderzoeken door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden. Later dat jaar ga je op reis voor het vak Research Abroad om rond een specifiek thema onderzoek te doen.

  In je scriptie doe je zelfstandig onderzoek.  

   

 • Is het mogelijk om op uitwisseling/stage in het buitenland te gaan?

  In het derde jaar is er een mogelijkheid om een half jaar in het buitenland studeren. Veel van onze studenten doet dit.

  Stage moedigen we aan, maar is geen verplicht onderdeel.

 • Kan ik met een HBO-propedeuse instromen bij SGPL?

  Met een HBO-propedeuse heb je toegang tot de bachelor. Soms blijkt de opleiding in dat geval echter zwaar. Met bepaalde behaalde HBO-bachelors kun je doorstromen naar een universitaire master. Je doet eerst een verkort bachelorprogramma met vrijstellingen. Aan een dergelijk traject zijn doorgaans hoge kosten verbonden, neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

  Ook met een HBO-propedeuse moet je na inschrijving aan de UvA verplicht matchen.

  Alle informatie over de toelatingseisen en aanmelding voor onze opleiding vind je hier.

 • Welke masterprogramma's kun je doen na SGPL?

  Bij SGPL kun je doorstromen naar vele master programma's, binnen en buiten de UvA.

  Na het behalen van je Bachelor-diploma ben je toelaatbaar tot de Masters Human Geography (Environmental geography, Political geography, Urban geography, Economic geography) en de Master Urban & Regional Planning.

  Daarnaast ben je (soms na selectie of een specifieke invulling van je keuzeruimte) toelaatbaar tot verwante Masters binnen en buiten de UvA:

  International Development Studies, Urban Studies, Social Sciences; Conflict Studies, International Relations, Criminologie, Environment & Resource Management; https://gsss.uva.nl)

  Als verder wilt in het onderzoek is een Research Master bij bijvoorbeeld Social Sciences een goede optie. Hier kun je vanuit elk SGPL profiel in doorstromen,  als je wordt toegelaten tot de opleiding.

  Uiteraard is het ook mogelijk om door te stromen naar masterprogramma's bijvoorbeeld van Sociale wetenschappen bij andere instellingen.

 • Is er ook een studievereniging en zo ja, wat doen die allemaal?

  De studievereniging voor sociaal geografen en planologen is Sarphati.

  Als studievereniging zorgt Sarphati ervoor dat de student vertrouwd raakt met, en zich gemakkelijk een weg baant door de studie, de universiteit en de stad Amsterdam. Wij willen dat de student zich gehoord en gekend voelt door actieve deelname aan- en het zelf organiseren van educatieve en sociale activiteiten. Studieverenigingen zijn ervoor om diensten aan studenten te verlenen die betrekking hebben op de studie en sociale interactie tussen medestudenten en docenten te bevorderen. Daarnaast kunnen studenten altijd terecht bij Sarphati voor vragen, opmerkingen en adviezen als het gaat om onderwijs.

  Zie SV Sarphati

Virtuele rondleiding over de Roeterseilandcampus

De Roeterseilandcampus (REC) is één van de vier open stadscampussen van de Universiteit van Amsterdam en ligt in het centrum van Amsterdam. De colleges van de bacheloropleiding Sociale geografie en Planologie vinden plaats op het REC. Bekijk de video hiernaast om een kijkje te nemen!