Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Nanke Verloo

Nanke Verloo

De opleiding Sociale geografie en Planologie bij de UvA is erg interdisciplinair van aard. We bieden een breed scala aan onderwerpen, methoden, theorieën en benaderingen uit verschillende disciplines.

Ikzelf heb een achtergrond in antropologie en in politicologie en doceer nu bij de opleiding planologie in onderzoeksmethoden en ruimtelijke interventies. Door mijn interdisciplinaire achtergrond kan ik studenten leren kijken naar de wereld vanuit meerdere perspectieven. Die perspectieven brengen diverse probleemdefinities naar voren, die weer leiden tot verschillende oplossingen. Ik denk dat deze studie zich onderscheidt van andere opleidingen in Nederland omdat ze hier echt in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen is verankerd.

Sociologisch perspectief

Dit is anders dan bij andere planologie opleidingen: hier leiden wij studenten op om planologie te bestuderen vanuit een sociologisch perspectief dat verder kijkt dan de heersende denkwijzen. Een sociologisch perspectief stelt studenten in staat kritische denkers en onderzoekers te worden die niet zomaar geloven wat er in de (sociale) media of politiek wordt gezegd. Theorieën en beleid van ruimtelijke interventies en ontwerp beschouwen wij niet als vanzelfsprekend, want we houden ons bezig met kritische analyses over hoe planning beter en meer inclusief zou kunnen zijn. We vragen ons bijvoorbeeld af: wie telt mee en wie wordt er uitgesloten bij herontwikkelingsplannen van de stad? Wie profiteert van de ellende van andere mensen? En hoe kunnen plannen sociaal zijn en duurzaam?

In de afgelopen jaren heb ik gezien dat mijn studenten na hun afstuderen op heel verschillende plekken terechtkwamen, variërend van internationale NGO's tot ministeries, gemeenten en consultancy. Onze studenten zijn vooral toegerust voor banen die scherp en strategisch denken vereisen. En functies waarin wordt onderzocht hoe beleid en planning kan worden verbeterd.

 

x
Nanke Verloo Foto: Petja Buitendijk