Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor Sociale geografie en Planologie

Studiebegeleiding en Bindend studieadvies (BSA)

Sociale geografie en Planologie

Studieadviseurs

De studieadviseurs zijn er voor de begeleiding van individuele studenten. Je kunt bij hen terecht met vragen over bijvoorbeeld de invulling van je studieprogramma of over stages, maar ook voor het oplossen van problemen zoals studievertraging of persoonlijke problemen.

De studieadviseur roept eerstejaarsstudenten, die in de loop van het studiejaar achter raken, op voor een gesprek.  Alle eerste- en  tweedejaars studenten hebben elk jaar een individueel gesprek met de studieadviseur.

Bindend studieadvies (BSA)

Sinds studiejaar 2014-2015 wordt aan alle eerstejaars aan het einde van het studiejaar een bindend studieadvies (BSA) gegeven.

Met het BSA stelt de opleiding vast in hoeverre een student aan het einde van het eerste studiejaar daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

Het aantal punten dat een student moet halen om een  positief studieadvies te krijgen is 42 (= 70% van de vakken).

  • Gedurende het eerste jaar krijgen alle studenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  • Eerstejaars studenten  die aan het einde van het eerste studiejaar het aantal benodigde studiepunten om een positief BSA te krijgen (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in de daaropvolgende drie studiejaren niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de bsa-commissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA

Functiebeperking

Heb je een functiebeperking, chronische ziekte of dyslexie en wil je - voordat je met een studie aan de UvA start - weten wat de UvA aan begeleiding en ondersteuning kan bieden? Lees dan de informatie hierover (zie link) goed door.

Studeren met een functiebeperking