Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Kimm van Gaalen: 'Ik ben nog altijd wijs met water'

Interview alumna Planologie Kimm van Gaalen

Kimm van Gaalen studeerde Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en kreeg door zelf actief te zoeken op LinkedIn de baan die ze wenste. In een interview met Reyna Veldhuis vertelt Kimm over haar studiekeuze en waarom werken aan water en waterveiligheid fascinerend is. Kimm werkt als projectleider bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Kim van Gaalen
Kimm van Gaalen Foto: Ed Lonne

Kimm, waarom koos je voor Planologie aan de UvA?

‘Vanwege een zeer enthousiaste docent Aardrijkskunde op de middelbare school viel mijn keuze in eerste instantie op de studie Sociale geografie. Tijdens het eerste trimester, kwam ik er achter dat Planologie beter bij mij past. Ik heb een praktische instelling, kijk het liefst vooruit en houd mij graag bezig met verbeteringen van situaties en processen. Dus koos ik voor Planologie, een studie die zich echt richt op de toekomst.’

Hoe verliep de studie Planologie?

‘Het aanbod van specialisaties en vakken was groot en ik heb de vrijheid genomen om zo min mogelijk te kiezen, wat resulteerde in een brede oriëntatie. Ik heb mij gespecialiseerd in zowel Economische geografie & Economische planologie,  Verkeer, vervoer en infrastructuur en volgde alle GIS vakken die aangeboden werden.’

Had je tijdens je studie al een idee voor ogen wat je zou willen worden?

‘Nee, dat niet. Tijdens het afronden van mijn studie kreeg ik een baan bij het Zuidvleugelbureau; zij organiseren de afstemming tussen de grootstedelijke ontwikkelingen in het zuidelijk deel van de Randstad. Ik hield mij daar onder andere bezig met de uitwerking van een visie daarop. Na anderhalf jaar kreeg ik de kans een masterklas bij Logica (een dienstverlenend bedrijf in ICT, tegenwoordig CGI) te volgen en vervolgens kreeg ik hier een baan aangeboden als programmeur. Het was interessant, maar na drie jaar was de groei er voor mij uit en kon ik niet doen waar ik goed in ben, namelijk verbinden en coördineren. Ik was toe aan iets anders en ben actief gaan zoeken, onder andere op LinkedIn.'

En op LinkedIn kwam je een interessante functie tegen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?

‘Niet helemaal, ik kwam een vacature tegen waarin gevraagd werd naar een project assistent. Dat was niet wat ik voor ogen had en bovendien was ik te zwaar opgeleid voor deze functie, maar de organisatie, het waterschap, vond ik wel interessant. Ik heb contact opgenomen met degene die de vacature uit had gezet en tijdens het gesprek bleek dat er elders in de organisatie de vraag naar een projectleider was ontstaan. Deze functie bleek een mooie match te hebben met mijn wensen en competenties. Mijn CV werd doorgespeeld en niet veel later kon ik aan de slag als projectleider!’

Vanwaar je belangstelling voor het Waterschap?

‘Ik houd van afwisseling en het waterschap is een organisatie waar qua thematiek en ontwikkelingen ontzettend veel gebeurt. Ik merk vaak dat een waterschap wordt ervaren als een rekening met een logo erop, maar de werkelijkheid is zoveel dynamischer dan dat! Er komt veel kijken bij het beheer van water. Denk bijvoorbeeld aan waterveiligheid, het beheer van dijken en duinen, waterkwaliteit en -kwantiteit, waterzuivering, de invloed van het klimaat en de omgeving, het beheer van wegen en vaarwegen en niet te vergeten het ordenend principe van water bij stedelijke ontwikkelingen. Hiervoor is een goede samenwerking met partners zoals het Rijk, provincies, gemeenten en natuurbeheerders nodig. Alle partijen hebben hun eigen opgaven en belangen en willen aanspraak maken op de in Nederland vaak beperkte, ruimte; management van de rode, groene én blauwe elementen binnen de ruimtelijke ordening is dus enorm van belang!’

Je werkzaamheden stellen niet dus teleur?

‘Zeker niet. Momenteel houden we ons onder andere bezig met de nieuwe normering van de waterkeringen. Dat houdt in dat we niet meer enkel kijken naar de mate waarin duinen en dijken hoog en breed genoeg zijn, maar ook naar wat zij beschermen en hoe de situatie is in geval van calamiteiten. Hierin is data en informatie enorm van belang. De hoeveelheid data uit inspectie, toetsing en projecten neemt flink toe en de kwaliteit ervan verschilde in het verleden veel. Door het in kaart brengen van de werkprocessen en vastlegging van zowel kwantitatieve en kwalitatieve opleveringseisen werken we toe naar een situatie waarin wij goed inzicht in de staat van onze waterkeringen hebben.’

Is dat niet een vreselijk lastige taak?

‘Ik houd van problemen en chaos, in die zin dat het voor mij een uitdaging is daar orde in te scheppen. Dat is wat mij juist in dit project zo aanspreekt. Met de projectgroep  zoek ik de oplossing en ontwerp een structuur om het uitvoerbaar te maken. Dat is de kern van het project waar ik mij mee bezig houd.’

Je hebt het naar je zin bij je huidige baan. Maar je blijft in voor nieuwe uitdagingen door je te profileren op LinkedIn?

‘LinkedIn is voor mij ook een middel om op nationaal niveau collega’s te vinden. Discussies voeren en volgen via LinkedIn en informatie uitwisselen met collega’s bij andere waterschappen vind ik enorm interessant en belangrijk. Al ben ik dus niet actief op zoek naar een nieuwe baan, ik blijf betrokken en actief op LinkedIn want ik wil zelf ook goed vindbaar zijn voor collega’s. Voor mij is LinkedIn een meer interactieve en inhoudelijke variant op Google.’

Hoe belangrijk is de studie Planologie geweest voor je carrière?

‘Ik denk dat ik intuïtief voor de juiste studie heb gekozen. Wat ik leuk vind is dat de opleiding zowel een theoretische als praktijkgerichte component had. Daardoor ben ik breed opgeleid en kan ik goed meedenken met bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers, adviseurs en bestuurders èn op praktische wijze werk verzetten. Tijdens mijn oriëntatie op de arbeidsmarkt herinnerde ik mij een docent bij Planologie die het belang van waterbeheersing behandelde in haar colleges. Dat komt in mijn huidige baan natuurlijk goed van pas. Werken aan het beheer van water en waterveiligheid is in ons waterrijke land niet alleen boeiend en fascinerend, maar ook van levensbelang.’

Heb je nog tips aan studenten die een LinkedIn profiel willen aanmaken?

 ‘Zorg dat je profiel op LinkedIn een goed, verzorgd en zakelijk beeld van jouzelf geeft en wees niet te voorzichtig met het toevoegen van zakelijke relaties: je weet maar nooit waar voor jou de kansen ontstaan. LinkedIn kan ook een mooie vraagbaak zijn, maak hier gebruik van, bijvoorbeeld tijdens de zoektocht naar een stage- of scriptieplaats!’

Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn regelmatig mogelijkheden voor stages, kijk hiervoor op de site: https://www.hhnk.nl