Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Nick Johansson: 'In mijn job ben ik de spil tussen burger en politiek'

Testimonial alumnus GPIO Nick Johansson

Nick Johansson volgde de bachelor en master Sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam Door het lopen van een stage tijdens zijn studie bij de gemeente Purmerend kreeg bij een baan aangeboden bij de afdeling Geo-informatie. Momenteel werkt hij als beleidsmedewerker Openbare Ruimte, gemeente Purmerend.

Nick Johansson
Nick Johansson

Bezig buiten

Mijn keuze voor de studie Sociale geografie aan de UvA had verschillende redenen. Aardrijkskunde vond ik een leuk vak en het paste in mijn middelbare school profiel. Maar, waar andere studenten hun keuze voor Sociale geografie veelal baseerden op het maken van reizen naar verre exotische oorden maakte ik een andere keuze. De omgeving waar ik zelf deel van uitmaak, wilde ik beter leren begrijpen. Al vrij snel wist ik dat ik ‘met buiten’ bezig wilde zijn maar een specifieke functie had ik niet voor ogen. Wel dat dit waarschijnlijk bij een gemeente zou worden of bij een woningcorporatie.

Stage als aanjager

Voor mijn afstudeerscriptie onderzocht ik door middel van interviews de wijkidentiteit van een naoorlogse flatwijk in verandering. Op datzelfde moment vond er binnen de gemeente Purmerend een cultuuromslag plaats: van ‘tellen’ naar ‘vertellen’. Dit betekende minder cijfers en meer verhalen. Juist omdat ik in mijn scriptie “de ziel van de Purmerender” had blootgelegd door middel van ‘vertellen’ kon ik als stagiair aan de slag op de afdeling O&S voor het opdoen van studiegerelateerde werkervaring. Al gauw rolde daar een betaalde klus uit. Na afloop van deze klus kon ik aan de slag op de afdeling Geo-informatie. Vanwege de invoering van de basisregistraties – de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in het bijzonder – hadden zij tijdelijk extra handjes nodig.

Een job bij Stadsbeheer

Mijn opgedane ervaring bij O&S en Geo-informatie maakte mij een interessante kandidaat voor de vrijgekomen vacature van beleidsmedewerker openbare ruimte op de afdeling Stadsbeheer. Deze afdeling is verantwoordelijk voor alle voorkomende disciplines in de openbare ruimte. Denk hierbij aan wegen, groenvoorziening, civieltechnische kunstwerken (bruggen en tunnels), straatreiniging, dierenwelzijn, etc.

De spil

Stadsbeheer is vooral een (civiel)technische afdeling. Toch voeg ik, als niet civiel technicus wat toe. Niet alleen gaat er een hoop geld in om, de openbare ruimte is ook (vanzelfsprekend) heel zichtbaar voor burgers en daardoor vaak politiek gevoelig. Ik ben de spil tussen de afdeling en politiek. In de praktijk betekent dit veel schrijven, van bijvoorbeeld memo’s, nota’s en college- en raadsvoorstellen. Hierbij is het vooral de kunst  om redelijk technische materie te vertalen naar producten die goed te begrijpen zijn voor burgers en politici. Het leuke aan mijn functie is de verscheidenheid aan onderwerpen waarmee ik mij bezighoud: van het maken van een verkenning naar de kansen en risico’s van centrale brugbediening tot het schrijven van een brief aan de gemeenteraad over de – inmiddels – wereldberoemde ‘Purmerendse Oehoe’.

Samenspel tussen techniek en gedrag

In de eerste instantie lijkt mijn studie niet van belang voor het werk wat ik nu doe. Toch is dit niet zo. De academische vorming leert je om op een bepaalde manier te kijken naar kwesties: het analyseren vanuit verschillende?(meerdere)perspectieven, het stellen van de juiste vragen en niet direct alles klakkeloos aannemen. Mijn ervaring is dat collega’s mij daarom zien als een goede sparringpartner.

Een sociale aangelegenheid

Ook komt de opgedane sociaalgeografische kennis goed van pas. De openbare ruimte is niet alleen een technische aangelegenheid, het is net zo goed een sociale aangelegenheid. Juist hier ligt de kracht van de sociaal geograaf. Zij zijn namelijk goed in staat de interactie tussen mens en omgeving te analyseren en te beschrijven. Als sociaal geograaf kan ik daarom een goede bijdrage leveren op een (overwegend) technische afdeling. 

Gratis kennis

Je kunt pas kennis van het werkveld op doen na je studie. Loop dus stage! De studie biedt momenteel allerhande mogelijkheden om aan een stageplek te komen maar bij een academische studie is het niet verplicht. Met het lopen van een vrijwillige stage laat je juist je intrinsieke motivatie zien voor een bepaalde functie of organisatie. Eenmaal binnen een organisatie zie je hoeveel arbeidskansen er liggen, kansen die voor de buitenwereld meestal niet zichtbaar zijn. Tot slot: bij gemeenten werken veelal mensen met jarenlange ervaring, een ideale manier om gratis veel kennis op te doen!