Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bachelor
Sociologie

Profielwerkstukken

Doe inspiratie op voor je profielwerkstuk en kom erachter of sociologie iets voor jou is! Onze docenten schreven aan de hand van een aantal typisch sociologische onderwerpen startdocumenten met handige links en tips voor je profielwerkstuk.

Depressie

Nederlanders horen bij de gelukkigste mensen ter wereld. Toch zoekt een groeiend aantal mensen naar aanleiding van sombere gevoelens professionele hulp. Steeds meer mensen worden medisch behandeld voor “depressie”. Wat zegt dat over onze samenleving?

Protestgroepen

Leden van Occupy kampeerden op het beursplein in Amsterdam, anti-Zwarte Piet demonstranten keerden Sinterklaas en zijn Pieten de rug toe tijdens de nationale intocht en krakers vestigen zich in leegstaande panden. Waarom gaan mensen de barricade op? Hoe organiseren ze zich? Wanneer zijn ze succesvol? 

Partnerkeuze

Hoe vind je je grote liefde? We denken vaak dat gevoelens van hartstocht, bewondering passie en liefhebben hierbij centraal staan. Bemoeienis van familie en omgeving wat betreft partnerkeuze zien we het liefst zo min mogelijk, want dat zou iets van vroeger zijn. Of speelt de omgeving toch nog een rol? Sociologen denken van wel, want waarom trouwen opgeleiden anders zo vaak met hoger opgeleiden?

Winkelstraten

Winkelstraten veranderen vaak zonder dat we er bij stil staan. Waar vroeger de biologische supermarkt nog een stoffig imago had, staat diezelfde winkel nu symbool voor een hippe levensstijl. Je kent misschien wel verhalen van vroeger over de melkboer die langs de deuren ging, waar is die gebleven? 

Participatiesamenleving

Wellicht heb je de koning al horen spreken over de participatiesamenleving, maar wat houdt die term eigenlijk in? De verzorgingsstaat staat ter discussie en dat is voor sociologen razend interessant.  Zijn jongeren meer of minder bereid hun ouders in huis te nemen dan vorige generaties? Wat voor invloed heeft het doen van verplicht vrijwilligerswerk op het zelfrespect van bijstandsgerechtigden? Is er nog sprake van solidariteit tussen hoog- en – laagopgeleiden?

Management

Management en bedrijfsvoering zijn thema’s waar Arbeidssociologen zich mee bezig houden. Door de jaren heen zijn ideeën over hoe je moet managen vaak veranderd. Vroeger was de manager degene die het personeel vertelde wat er moest gebeuren en hoe dit moest. Nu zie je steeds meer dat er rekening wordt gehouden met de meningen en opvattingen van werknemers, en ligt de nadruk steeds meer op veranderen en aanpassen.

Thuis voelen

Politici vinden het belangrijk dat mensen zich in Nederland thuis voelen. Dat is niet altijd zo geweest. Sinds er echter veel discussie is over immigratie en integratie, wordt Nederland steeds vaker voorgesteld als een huis. De discussie gaat dan al snel over wie er het meeste recht op heeft zich er thuis te voelen. 

Jeugdwerkloosheid

Het aanbod aan personeel is groter dan de vraag van werkgevers. Dit vertaalt zich in hoge werkloosheidcijfers in het algemeen en wat betreft jeugd in het bijzonder. De vraag is wat de overheid hier aan doet en hoe jongeren de toenemende onzekerheid ervaren? 

Asielbeleid

Er zijn op dit moment wereldwijd veel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Hoewel meer dan 90 procent van deze vluchtelingen in buurlanden terecht komt, zoeken sommigen van hen asiel in Europa. Momenteel zien we bijvoorbeeld als gevolg van geweld in Syrië dat groepen vluchtelingen in Nederland arriveren. De berichtgeving hierover heeft een maatschappelijk debat in gang gezet waarin verschillende ideeën naar voren komen. Wat betekent dit voor Europa? En hoe gaan we met de instroom van asielzoekers om?

Zwarte Piet

Een steeds groter wordende groep mensen in Nederland vindt Zwarte Piet een vorm van racisme, kwetsend en niet passend binnen een multiculturele samenleving. Voorstanders van Zwarte Piet vinden dat de figuur behouden moet blijven. Zij vinden Zwarte Piet een onschuldig element van een traditie. Hoewel het erop lijkt  dat er meer voorstanders dan tegenstanders zijn, wordt Zwarte Piet steeds vaker aangepast op basisscholen,  in winkels en tijdens intochten. Hoe komen zulke aanpassingen tot stand? En wat betekenen deze aanpassingen voor de samenleving?