Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Vragen en verklaren

Testimonial alumnus Sociologie Stefan van der Veen

Stefan van der Veen studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn bachelor volgde hij de Research Master Social Science eveneens aan de Universiteit van Amsterdam. De kennis en vaardigheden die hij tijdens zijn studie heeft opgedaan heeft hij dagelijks nodig in zijn werk als onderzoeker. Hij ambieerde een stage in de commerciële wereld en hield er vervolgens zijn baan als consultant/onderzoeker bij APE Public Economics aan over.

Wetenschappelijke beschouwing

Wat doen sociologen nadat ze zijn afgestudeerd en waarom hebben ze hiervoor gekozen? Als we deze vraag wetenschappelijk bekijken, splitsen we de hem op in een beschrijvend deel - wat doen afgestudeerde sociologen? - en een verklarend deel - waarom hebben ze die keuze gemaakt? Vervolgens inventariseren we de verschillende opties. Gaan ze werken, doorstuderen of nemen ze (nog) een tussenjaar? En welke data hebben we nodig om deze vraag te beantwoorden en hoe kunnen we deze verzamelen? Nemen we een steekproef onder de alumni van de sociologieopleiding aan de UvA? Of is dit niet representatief en moeten we een random steekproef trekken onder alle afgestudeerde sociologen in Nederland? En hoe krijgen we toegang tot het veld?

Uitrusting van de sociale wetenschapper

Heel wat vragen! En dan zijn we nog niet eens aan het verklarende deel van onze onderzoeksvraag toegekomen. Als (sociaal) wetenschappers zijn we toegerust om geïnformeerd antwoord te geven op deze vragen en de juiste afwegingen te maken. Mijn bacheloropleiding Sociologie heeft mij de juiste kennis en vaardigheden geleerd om dit te doen en deze heb ik verder ontwikkeld tijdens de onderzoeksmaster sociale wetenschappen. Al deze kennis en vaardigheden heb ik dagelijks nodig in mijn werk als onderzoeker.

Stage in de buitenwereld

Sinds november 2015 werk ik als onderzoeker bij APE Public Economics in Den Haag. Ik ben bij dit onderzoeksbureau begonnen in september 2014 als assistent onderzoeker, naar aanleiding van de verplichte onderzoeksstage van mijn master. De onderzoeksmaster sociale wetenschappen legt een sterke nadruk op academisch onderzoek. Hoewel ik een grote interesse heb voor onderzoek, wist ik al vroeg in de master dat ik geen academische carrière ambieerde. Toen ik op zoek was naar een stage heb ik er daarom voor gekozen om - binnen de wereld van het onderzoek - iets te vinden dat totaal onbekend voor mij was. Dat vond ik bij APE, waar geen academisch onderzoek maar commercieel onderzoek gedaan wordt. Sinds mijn afstuderen werk ik daar als fulltime onderzoeker en consultant.

De commerciële wereld

Verschillen academisch en commercieel onderzoek dan sterk van elkaar? Ja en nee. Onderzoek - op de universiteit en daarbuiten - richt zich op het systematisch verkrijgen van kennis daar waar kennis ontbreekt of daar waar verdiepende of aanvullende inzichten vereist zijn. Ook maken beiden gebruik van wetenschappelijke methoden. Maar er is wel een verschil tussen beide disciplines. Academisch onderzoek vertrekt hoofdzakelijk vanuit een theoretisch ingegeven probleemstelling. Wij, ‘in de commerciële wereld’, vertrekken daarentegen vanuit een praktisch ingegeven probleemstelling. Hebben academici het dan nooit over praktische problemen en commerciële onderzoekers het dan nooit over theoretische? Nee dat niet, maar de focus ligt voor commerciële onderzoeksbureaus op het praktische aspect.

Onderzoek is zoveel meer

Hoe ziet praktisch onderzoek er dan uit? Om te beginnen hebben wij opdrachtgevers die een onderzoeksvraag bij ons neer leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld ministeries, gemeenten of andere beleids- of bestuursorganen zijn. Het is vervolgens onze taak om tot een concrete onderzoekbare vraag (beschrijvend; verklarend) en aanpak (data verzameling; representativiteit; toegang tot het veld) te komen. Hier maken ook wij natuurlijk gebruik van theorie. Vaak leggen opdrachtgevers hun vraag neer bij verschillende bureaus die ze elk vragen een onderzoeksvoorstel te schrijven en prijsopgave te geven. Op basis van deze zogeheten offerte wordt dan een bureau gekozen dat het beste voorstel (en de beste prijs) aanbiedt.

Afwisseling zorgt voor plezier

Mijn werkzaamheden bij APE bestaan eruit zulke offertes te schrijven en vervolgens bij gunning door de opdrachtgever het onderzoek (samen met mijn collega’s) uit te voeren. Vaak werk ik aan verschillende onderzoekopdrachten tegelijkertijd. Onderzoek houdt veel meer in dan achter je bureau rapporten schrijven. Je moet overleggen met de opdrachtgever, data verzamelen, interviewen, analyses draaien, overleggen met je collega’s en dat tot slot een onderzoeksrapport opstellen. Dit maakt dat mijn baan afwisselend is qua werkzaamheden en qua inhoud. Juist deze afwisseling vind ik erg belangrijk en zorgt ervoor dat ik met veel plezier naar mijn werk ga. Een bijkomend aspect van mijn werk is dat ik actief de link leg tussen onderzoeksuitkomsten en de implicaties hiervan voor bijvoorbeeld beleid. Dit vraagt om kennis van de beleidscontext en nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Ook dit vind ik erg leuk aan mijn baan.

Meer opties

Ik hoop dat ik toekomstige studenten een klein inkijkje in de wereld van het commerciële onderzoek heb kunnen geven en dat ik - als je onderzoek interessant vindt - heb kunnen laten zien dat de academische wereld zeker niet de enige optie is.