Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Tandheelkunde

Inhoud van het colloquium doctum

  • Voldoen aan het vwo-profiel Natuur en Gezondheid (biologie 1,2, natuurkunde 1, scheikunde 1, wiskunde B1) of het vwo-profiel Natuur en Techniek (natuurkunde 1,2, Scheikunde 1,2, Wiskunde B1,2 met in het vrije deel biologie 1, 2).
  • Engels op vwo-niveau
  • Voor buitenlandse kandidaten geldt tevens als eis: beheersing van de Nederlandse taal middels het Staatsexamen Nederlands 2, niveau 2.

Voorbereiding

Zie voor algemene opmerkingen over de voorbereiding op het colloquium doctum onderstaande verwijzing.

Vrijstelling

Een vwo-deelcertificaat geeft vrijstelling van het examen in dat vak. Bezitters van een zogeheten testimonium aanvullende tentamen natuurkunde en/of scheikunde (voor personen die een deficiënt vwo-pakket hebben aangevuld) worden voor het desbetreffende vak vrijgesteld.

Uiterste aanvraagdatum

Een aanmelding voor het colloquium doctum moet uiterlijk 15 april bij de afdeling Studentendecanen zijn ingediend als u aan het colloquium doctum van het lopende studiejaar mee wilt doen, zodat u in september daarna met de opleiding zou kunnen beginnen.

Voor inschrijving als student dient men in het bezit te zijn van een bewijs van toelating (middels loting). Hiertoe dient men zich voor 15 mei aan te melden bij de DUO-IB-groep voor het daaropvolgende studiejaar.

Meer informatie

  • Over toelatingsvoorwaarden: mw. drs. F. Mallens, bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00-10.00 uur via 020-525 8080;
  • Over de opleiding: studieadviseurs ACTA, mw. S. Berendrecht (020-518 8646) of mw. mr. M.L. Walraven (020-518 8637).
mw. S. (Saskia) Berendrecht

ACTA

mw. mr. M.L.C. (Marie Louise) Walraven

ACTA