Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Toelating: numerus fixus

Inschrijven bachelor Tandheelkunde, stap 1 (van 4)

Je kunt Tandheelkunde studeren met een vwo-diploma met het profiel:

  • Natuur en gezondheid (met natuurkunde)
  • Natuur en techniek met biologie

Jaarlijks stelt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vast hoeveel studenten Tandheelkunde mogen gaan studeren (numerus fixus). Omdat er jaarlijks meer gegadigden zijn dan de numerus fixus toelaat, vindt een gewogen loting plaats. Dit betekent dat aankomende studenten in categorieën worden ingedeeld op basis van het gemiddelde eindexamencijfer (zeven vakken). Een hoog gemiddeld eindexamencijfer geeft een grotere kans ingeloot te worden. Het is niet mogelijk om precies aan te geven hoe groot de kans op inloting is, omdat het aantal aanstaande studenten jaarlijks per categorie verschilt.

Na de eerste loting volgt een tweede lotingsronde, ook weer gewogen op basis van het gemiddelde eindexamencijfer. Hierin wordt beslist aan welk van de vier Nederlandse faculteiten Tandheelkunde degenen die zijn ingeloot worden geplaatst.

De toelating is dus gebonden aan een aangewezen faculteit. Met het plaatsingsbewijs van het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing moet je je vervolgens bij die universiteit laten inschrijven.

Hbo-(propedeuse)diploma
De praktijk wijst uit dat studenten afkomstig van hbo-opleidingen vrijwel altijd een tekort aan kennis (deficiënties) hebben van biologie, natuurkunde en scheikunde. Als je niet beschikt over deelcertificaten in de vakken die horen bij het profiel Natuur en Gezondheid, is het niet mogelijk mee te loten of deel te nemen aan de decentrale selectieprocedure voor de studie Tandheelkunde.

Hbo-doorstroom

Colloquium doctum
Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.

Colloquium doctum

(terug) Naar het inschrijf-stappenplan