Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bachelor
Theaterwetenschap
Opslaan in favorieten

Studiebegeleiding en BSA

De docent-tutor en de studieadviseur bieden begeleiding om de kans op een succesvolle afronding van de studie te vergroten.

Docent-tutor

Iedere student van de Faculteit der Geesteswetenschappen krijgt in de propedeuse een van de docenten als tutor toegewezen. Dit tutoraat loopt vervolgens door tot het einde van de bachelor. De docent-tutor begeleidt je bij en adviseert je over inhoudelijke studiekeuzes, het onderwijsprogramma en je studievoortgang. 

Studieadviseur

Heb je een algemene vraag, over bijvoorbeeld je studiefinanciering, toelatingseisen, vrijstellingen en keuzemogelijkheden binnen de studie, dan ga je naar de studieadviseur. Via de onderwijsbalie kun je een afspraak maken (zie: Contact opleiding).

Bindend studieadvies (BSA)

De opleiding Theaterwetenschap kent een bindend studieadvies (BSA).

  • Gedurende de propedeuse krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan zij tijdig actie kunnen ondernemen.
  • Propedeusestudenten die aan het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten (of meer) hebben behaald, mogen hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voortzetten.
  • Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding.
  • Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen 48 studiepunten te halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA. De examencommissie zal zich in haar besluit laten adviseren door de docenten van het eerstejaarsprogramma, de docent-tutor en de studieadviseur.