Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Masterclass Klokkenluiden: creëer een veilig meldklimaat

Executive Programme
Vergelijk

In deze multidisciplinaire masterclass op 12 oktober 2023 belichten 4 experts vanuit verschillende invalshoeken de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Prof. Verhulp schetst de wettelijke verplichting van werkgevers te zorgen voor een veilig werkklimaat. Prof. Akkerman geeft inzicht in wat medewerkers motiveert wel of geen melding te doen en 2 deskundigen van het Huis voor Klokkenluiders bespreken de praktijk: hoe verloopt een meldtraject en hoe voorkom je misstanden?

Voor wie? Juristen/HR-managers/OR-leden/vertrouwenspersonen/compliance officers/advocaten die te maken krijgen met vragen over sociale veiligheid. Voor optimale interactie houden we de groep klein met maximaal 20 deelnemers. De masterclass wordt op een prachtige locatie gegeven, nabij Amsterdam en toch midden in de natuur.

Kosten: 1095 euro, inclusief catering, vrijgesteld van BTW

Alumni: UvA-alumni ontvangen 10% korting

Copyright: Merlijn Doomernik
Klokkenluiders kunnen je organisatie verbeteren. Zet de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders goed in Prof. Evert Verhulp

Programma

08.30 – 9.00 uur Inloop 

09.00 – 10.15 uur Opening en inleiding

10.30 – 11.30 Prof. Evert Verhulp ‘Wettelijke bescherming klokkenluiders’: Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht, geeft antwoord op vragen als: hoe ziet het wettelijk kader van Europese richtlijnen en de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders eruit? Welke rechten en plichten heeft een werkgever om een (sociaal) veilig werk- en meldklimaat te bevorderen, waarin niet alleen misstanden, maar ook werkgerelateerde problemen aangekaart kunnen worden? Ook behandelt hij de positie van werknemers en andere werkenden, zoals uitzendkrachten & zzp-ers, vanuit het arbeidsrecht.  

11.30 – 12.30 Prof. Agnes Akkerman: ‘Mondige werknemers’: Agnes Akkerman, hoogleraar Regulering van arbeid, gaat in op (inter)nationaal onderzoek naar klokkenluiders. Zij bespreekt wat werknemers motiveert en tegenhoudt problemen en misstanden op het werk aan te kaarten. Onder welke omstandigheden durven zij niet of juist wél een melding te doen? Zij gaat ook in op de rol van leidinggevenden en collega’s die klokkenluiders negeren of bestraffen.  

12.30 – 13.30 Lunch  

13.30 – 14.30 Mr. Marianne van der Kleij: ‘Hoe verloopt het meldtraject in de praktijk?’: Mr. Marianne van der Kleij, senior adviseur Huis voor Klokkenluiders, bespreekt de wijze waarop het Huis voor Klokkenluiders adviseert aan melders. Wanneer is er sprake van een misstand? Waar kun je melden? Wat zijn de risico’s? En hoe zit het met de bescherming tegen benadeling in de praktijk? 

14.30 – 15.30 Dr. Alain Hoekstra: ‘Integriteitsschendingen en misstanden voorkomen’Dr. Alain Hoekstra, Ethics & Integrity-expert Huis voor Klokkenluiders, richt zich op de vraag wat organisaties kunnen doen om misstanden en andere integriteitsschendingen te voorkomen. Uit welke componenten bestaat een goed integriteitssysteem? Hoe gebruik je de IntegriteitsWijzer? 

15.45 – 17.00 Dialoog met praktijkvoorbeelden

Praktische informatie

  • Datum: donderdag 12 oktober 2023
  • Punten: 6 PO-punten NOvA
  • Tijd: 08.30 – 18.00 uur
  • Locatie: Paviljoen Puur, Overdiemerweg 37, 1111 PP Diemen
  • Kosten: 1.095 euro, inclusief catering, vrijgesteld van BTW
  • Alumni: UvA-alumni ontvangen 10% korting
  • Contactinformatie: stuur een e-mail naar ep-amsterdamlawschool@uva.nl of bel 06 81 94 8724
  • Algemene voorwaarden: download de Algemene voorwaarden (pdf) van de UvA

Docenten

Prof. Agnes Akkerman is hoogleraar Regulering van Arbeid aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Ze is expert op het gebied van arbeidsrelaties en onderzoekt hoe de wijze waarop werk wordt gereguleerd de relaties beïnvloedt tussen werkgevers en werkenden, en werkenden onderling. Haar onderwijs en onderzoek hebben een sterk multidisciplinair karakter.

 

Prof. Evert Verhulp is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Hij heeft o.a. onderzoek gedaan aan de Washington University at St Louis naar klokkenluiden en collectieve arbeidsverhoudingen en was 10 jaar kroonlid van de SER. In 2018 was hij voorzitter van de onderzoekscommissie WODC en in 2019-2020 lid van de commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap). 

Mr. Marianne van der Kleij is senior adviseur bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders. Ze is een allround jurist met veel ervaring in de advocatuur. Tevens is ze een ervaren onderzoeker op het terrein van de overheid en klachtbehandelaar. Bij het Huis voor Klokkenluiders geeft ze advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als klokkenluider aan de bel trekken. 

Dr. Alain Hoekstra is Ethics & Integrity-expert bij het Huis voor Klokkenluiders. Bij de afdeling Kennis en Preventie beantwoordt hij met collega’s vragen van organisaties. Daarnaast verricht de afdeling beleidsonderzoeken en ontwikkelen ze kennisproducten op het gebied van integriteitsbevordering. Eerder werkte hij in verschillende integriteitsfuncties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Feiten & cijfers
Vorm
Kortlopend, postacademisch
Voertaal
Nederlands
Toelatingseisen
Open
Start
Oktober
Kosten
1095 euro, inclusief catering, vrijgesteld van BTW
Locatie
Paviljoen Puur, Diemen