Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Master of Science Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Aardrijkskunde

Kom kennismaken

De Interfacultaire lerarenopleidingen zijn bezig met het ontwikkelen van een aantal online voorlichtingsactiviteiten om je een zo compleet mogelijke indruk te geven. Ontdek wat de opleiding inhoudt, kijk rond op de campus en stel je vragen aan studenten van de opleiding.

Waarom de Lerarenopleiding Aardrijkskunde?

In de opleiding eerstegraadsdocent Aardrijkskunde leer je op bovenbouwniveau lesgeven over hoe de wereld in elkaar steekt – fysisch, sociaal en vooral: op het raakvlak van die uitersten. Steeds vanuit een ruimtelijk perspectief laat je leerlingen bezig zijn met grote vraagstukken van deze tijd en de toekomst: klimaatverandering, bevolkingsgroei, de verdeling van welvaart en de trek naar de stad – en nog veel meer.

De gedegen vakkennis die je daarvoor nodig hebt heb je van je academische opleiding. Bij de opleiding tot eerstegraadsdocent leer je hoe je die vakkennis effectief didactisch kan inzetten, zoals door omgevingsonderwijs, geo-ICT, leren denken met Aardrijkskunde en het stellen van de juiste geografische vragen. Daarbij word je bekwaam in zowel de basics (goede bordtekeningen en uitleg zijn moeilijker dan het lijkt!) als innovatieve leeractiviteiten zoals werken met web-GIS tot en met augmented en virtual reality, en alles daartussenin.

Tijdens de opleiding werk je veel op je stageschool, maar kom je ook in contact met toekomstige collega’s op de landelijke dag voor leraren-in-opleiding en bij veldwerk in Orvelte. Alumni van de eerstegraadsopleiding zijn niet ‘alleen’ docent maar veelal ook betrokken bij de verdere ontwikkeling van het vakgebied, bijvoorbeeld door het publiceren van lesmateriaal, het delen van expertise via een website of het bijdragen aan nascholingen voor docenten.

Lerarenopleiding Aardrijkskunde
Diploma MSc Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Aardrijkskunde
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12-24 maanden
Voertaal Nederlands
Start Februari , september
CROHO-code 68535