Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Check-in

Voorafgaand aan start van de opleiding is er op de Interfacultaire Lerarenopleidingen en de opleidingsscholen een Check-in. De Check-in is bedoeld voor studenten die de opleiding met een stage gaan volgen en nog geen eerdere ervaring in het voortgezet onderwijs hebben.

Inleiding 

Het doel van de Check-in is om studenten al voor de start kennis te laten maken met de lerarenopleiding en de opleidingsschool. Een aantal belangrijke vragen komen aan bod: Welk beeld heb je van het beroep van leraar in het voortgezet onderwijs, en hoe reëel is dat? Welke beeld heb je van de opleidingsschool en pas jij binnen het team van de school? Door vooraf goed na te denken over dit soort vragen, vergroot de student de kans om zijn of haar opleiding succesvol te doorlopen.

Wat houdt de Check-in in?

 • De student heeft - net als alle studenten - een intakegesprek met de vakdidacticus (over o.a. zijn/haar toelaatbaarheid)
 • De student volgt een startbijeenkomst waarin verdere informatie wordt gegeven over de Check-in en een toelichting op de opdrachten die erbij horen. Ook volgt de student op die dag een college didactiek.
 • De student loopt daarna een dag mee op één van de opleidingsscholen of stagescholen met een bevoegd docent in het schoolvak. Op deze dag voert de student de Check-in opdrachten uit en heeft de student ook een kennismakingsgesprek met de schoolopleider.
 • De student werkt de opdrachten van de meeloopdag uit en stuurt deze op naar het stagebureau. De opdrachten worden gelezen door een ILO opleider en daarnaast helpen de opdrachten je bij het formuleren van een startvisie op het vak van docent aan het eigenlijke begin van de opleiding. De  student ontvangt een terugkoppeling op de opdrachten via de mail; alleen als er serieuze aandachtspunten zijn wordt de student uitgenodigd voor een gesprek
 • In totaal vraagt het ca. 16 uur tijdsinspanning van de student (de startbijeenkomst, de meeloopdag, het verwerken van de opdrachten)
 • Er zijn geen kosten aan de Check-in verbonden. 

Wat levert het op?

 • De student krijgt een goed beeld van wat hij/zij op school en op de opleiding kan verwachten.
 • De student heeft al kennisgemaakt met zijn/haar (waarschijnlijke) stageschool en begeleiders.
 • Eventuele aandachtspunten zijn al voor de start van de opleiding bekend. Hierdoor kan de student een betere start maken en beter begeleid worden. 

Belangrijke data

 • Belangrijke data voor de collegestart in februari 2021
  • 31 oktober 2020
  deadline inschrijving, start verdeling stageplaatsen.
  • zo spoedig mogelijk na toelating, maar uiterlijk 23 november 2020
  student ontvangt de locatie van de startbijeenkomst op de UvA en informatie over de stageplaatsing
  • dinsdag 24 november 2020 15.30-16.30 uur OF donderdag 26 november 2020 15.30-16.30
  startbijeenkomst via zoom
  • periode 27 november 2020 – 11 december 2021
  een meeloopdag op een school
  • 5 januari 2021 voor 09.00 uur
  deadline insturen opdrachten naar het stagebureau
  • uiterlijk 19 januari 2021
  terugkoppeling opdrachten per mail

Vragen

Voor praktische vragen over de Check-in kun je als student, WPB of schoolopleider terecht bij het stagebureau.