Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Italiaans

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Italiaans

Kom kennismaken

De Interfacultaire lerarenopleidingen zijn bezig met het ontwikkelen van een aantal online voorlichtingsactiviteiten om je een zo compleet mogelijke indruk te geven. Ontdek wat de opleiding inhoudt, kijk rond op de campus en stel je vragen aan studenten van de opleiding.

Waarom de Lerarenopleiding Italiaans?

Waar kan je als leerling van 12 tot 80 jaar nou Italiaans leren? Is er eigenlijk een examen voor Italiaans? En is er een leerboek voor het voortgezet onderwijs? Dit zijn vragen die je waarschijnlijk bezighouden als je overweegt de lerarenopleiding voor het vak Italiaans te doen.

In Nederland is er maar één middelbare school waar Italiaans een volwaardig vak. Veel vaker is het een verrijkingscursus. Het werkveld van een docent Italiaans beperkt zich trouwens niet tot het voortgezet onderwijs, maar omvat ook het volwassenenonderwijs. In het vakdidactiekprogramma Italiaans wordt daarom extra aandacht besteed aan:

  • het ontwikkelen van materiaal voor een verrijkingscursus in het VO;
  • de volwassen leerling;
  • heterogeniteit van de groep volwassen leerlingen (heterogeniteit in leeftijd, in opleidingsniveau, motivatie).

De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam biedt als enige lerarenopleiding van Nederland de mogelijkheid om een eerstegraads bevoegdheid Italiaans te halen. De opleiding biedt je een brede bevoegdheid: je kunt ermee aan de slag als docent, maar ook als materiaalontwerper of toetsontwikkelaar. In de opleiding ontwikkel je hiertoe alle benodigde didactische, methodologische en onderwijskundige vaardigheden. Het werkterrein is breed en uitdagend en voor wie wil internationaal.

Lerarenopleiding Italiaans
Diploma MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Italiaans
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 68534