Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding Nederlands

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Nederlands

Kom kennismaken

De Interfacultaire lerarenopleidingen zijn bezig met het ontwikkelen van een aantal online voorlichtingsactiviteiten om je een zo compleet mogelijke indruk te geven. Ontdek wat de opleiding inhoudt, kijk rond op de campus en stel je vragen aan studenten van de opleiding.

Waarom de Lerarenopleiding Nederlands?

Ken jij het belang van de rol die taal en literatuur in onze Nederlandse samenleving spelen en wil je dat graag overdragen aan middelbare scholieren? Wil je leerlingen die sterke taalbasis meegeven die ze nodig hebben in de maatschappij? Dan is de lerarenopleiding Nederlands misschien iets voor jou. Wij leiden je op tot de docent van de toekomst, die leerlingen niet alleen taalvaardig(er) wil maken, maar ook wil opleiden tot kritische deelnemers aan de steeds complexere samenleving waar communicatie, taal en de literaire beleving een grote rol spelen.

Om dit te bereiken is er binnen de vakdidactiekcolleges Nederlands veel aandacht voor de uitdagingen waar ons vak voor staat in de snel veranderende samenleving. Hoe geef je bijvoorbeeld spellingonderwijs als leerlingen dagelijks een spellingchecker gebruiken? Vereist lezen online andere vaardigheden dan lezen van papier? En hoe leer je leerlingen kritisch bronnen raadplegen en daar zonder 'knippen en plakken' een eigen tekst van te maken?

Ook kijken we in de colleges over literatuur hoe we de literaire competenties van leerlingen kunnen ontwikkelen en bespreken we hoe we de leerlingen kennis kunnen laten maken met de grote rijkdom aan historische teksten. En we stellen onszelf vragen en zoeken naar oplossingen. Want waarom is het vaak zo moeilijk om leerlingen aan het lezen te krijgen? Hoe zou dat wel lukken? Waarom beklijft de uitleg van grammatica vaak zo slecht bij een aantal leerlingen en hoe help je die leerlingen daarbij? Samen kijken we naar wat er over ons vak bekend is uit vakdidactisch onderzoek en vertalen we dat naar de praktijk.

Lerarenopleiding Nederlands
Diploma MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Nederlands
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start Februari , september
CROHO-code 68534